Share

Kişisel Gelişim Eğitimleri (Sınıf eğitimleri veya Bireysel Koçluk ile)

0 review
Reviews

Info

Content

Beyaz Yaka için - Kişisel Gelişim başlığı altında; "Takım olma ve Empati", "Duygusal zeka ve iletişim", "Kuşaklar arası İletişim", "Zaman ve Stres Yönetimi" vb... 


Mavi Yaka için; "Mavi yaka ile iletişim", "Mavi yakalarda kuşaklar yok mu?", "Mavi yaka oryantasyonunda Koçluk sistemi" vb...


Ekip Yönetenler için; Şirketin ihtiyacına göre içeriğin ve oturum sayısının belirleneceği "Lderlik Okulu" planları yapılmaktadır.


İK Teknik Eğitimleri; "Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri", "Güncel mevzuatlarla İş hukukuna genel bakış", "Sosyal Denetimlerde İK ve İSG açısından dikkat edilecek hususlar" vb...

Overview

What

Kurumların kültür oluşumunda gerekli olan, iletişim odaklı tüm kişisel gelişim eğitimleridir. (online, sınıf içi ve bireysel koçluklar ile)

What for?

1
Kurum kültürünün bireyler ele alınarak gelişmesi ve değişim yönetiminin bir parçası olması adına bir gerekliliktir.
2
Kişilik envanterlerinden, performans yetkinlik ihtiyaçlarından ve çalışan memnuniyet anketleri gibi kaynaklardan ihtiyaçlar çıkabilir.
3
Yukarıda bahsettiğimiz kaynaklardan çıkan ihtiyaçların tamamlanması için bu eğitimler planlanmalıdır.

Who's it for?

1
Beyaz yaka tüm çalışanlar için ihtiyaçlara göre planlanabilir.
2
Mavi yaka personeller için de basic nitelikte eğitimler olmalıdır.
3
Ekip yöneten tüm çalışanlar özelinde de liderlik bazlı planlanmalıdır.

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish

How It Works

İhtiyaç Analizi toplantısı ile eğitim ihtiyacı ve planlaması için kullanılacak aracın tespiti.
Tercihe göre; Kişilik Envanteri, Anket, Bireysel görüşme veya Performans yetkinlik ihtiyaç analizlerinden en az birine göre plan oluşturmak.
Öncelikli olarak talep edilen eğitimlerin takvim planının yapılması.
Eğitimlerin verilmesi ve sonunda eğitim değerlendirmesi veya anketinin gerçekleştirilmesi.

Go Deeper

Background

Eğitimler online veya sınıf içi olabilir. Mola hariç 1 günlük eğitim ortalama 6 saattir. Seyahat halinde ek masraflar sözleşme çerçevesinde faturalanır.

Market Practices

Eğitimler Cumartesi günleri de planlanabilir. Yarım günlük talepler sadece online eğitimlerde kabul görür.

Locations

Türkiye
İstanbul, Türkiye
Ankara, Türkiye
Adana, Türkiye
İzmir, Türkiye
Online