Share

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Dijital Dönüşümü

0 review
Reviews

Info

Content

Kaçınılmaz son şu ki, her şirket bir gün mutlaka kurumsallaşmaya adım atmalıdır. Neden?


*3. Neslin şirketin geleceğini sürdürebilmesi için. (Kurum kültürü ve profesyonel yönetime geçiş ile)
*Ne kadar çok güven duyarsanız duyun, riskli bölümlerdeki çalışanların, bir gün gelip şirkete beklenmedik bir gol atmaması için. (İç denetim sistemi, bütçe ve onay mekanizmaları kurularak)
*Onca yatırım yaptıkları çalışanlarını, özellikle de yeni kuşakları elde tutabilmek için. (Tam kapsamlı İnsan Kaynakları yapılandırmasıyla)

Kendi uzmanlığıma dayanarak son maddeyi nasıl yapıyoruza geçersek, dijital çağda dijital sistemlerle oluyor genelde artık. Diğer tüm detayları ise "Nasıl uyguluyoruz" alanında bulabilirsiniz.

Overview

What

Kurumsallaşmanın getireceği iş sürekliliği için gerekli olan en önemli adımlarından biridir. Dijital dönüşüm adına önemli bir adımdır.

What for?

1
İnsan Kaynakları Yönetimi profesyonel anlamda uygulanmayan ya da insan kaynakları hiç bulunmayan şirketler içindir.
2
İK Sisteminin dokümante edilmesinin ardından, dijtalleşmeye geçiş; çalışan bağlılığı ve iletişim adına da çok değerli bir araçtır.
3
Eskisi gibi Windows araçlarıyla sistemi yönetmeye çalışmak IT alt yapısı açısından da güçlükler yaratır. Bulut sistemleri bu güçlüğü aşar.
4
Kalite yönetim sistemleri ve sosyal denetimlerde, İK tarafındaki dijital platformlar denetim süreçlerine pozitif etki sağlar.
5
Sistemin kağıt(evrak) yükü ve insan gücü açısından da firmalara verimlilik sağlar.

Who's it for?

1
Çalışan için olduğu kadar işveren için de olmazsa olmaz hale gelmiştir
2
Özellikle ekip yöneten kişilere zaman ve iş verimliliği kazandırır.

Features

Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish
English

How It Works

Şirketle tanışma, check list ve ihtiyaçların tanımlanması, fizibilite çalışması.
Şirketin mevcut İK ekibine dokümantasyon sürecinin tamamlanması için danışmanlık desteği ve yönlendirme.
Gerekirse ekip kurmak. Olması gereken İK ekibi için işe alım da hizmete dahil edilebilir.
Dijitalleşme gerekliliğinin ardından uygun platformun seçilmesi için firma tekliflerinin değerlendirilmesi. Firmalara ihtiyaçların anlatımı.
Dijitalleşmeye geçiş. Proje Yönetimi...

Locations

İstanbul, Türkiye
Tekirdağ, Türkiye
Kocaeli, Türkiye
Bursa, Türkiye

Library

Photos