Share

İnsan Kaynakları Uygulamalarının İşletme Yapısına Entegre Edilmesi

0 review
Reviews

Overview

What

İnsan Kaynakları fonksiyonlarının işletme örgüt yapısına entegre edilmesi ve bu sürecin işletilmesinin sağlanmasıdır.

What for?

1
İşletmedeki işlerin tanımlanması, işletmedeki işleri gerçekleştirecek çalışanların nitelik ve yetkinliklerinin tanımlanabilmesi
2
İşletmenin mevcut insan kaynağının eksik veya fazla olup olmadığının tespit edilmesi ve bu bağlamda İK planlamasının yapılabilmesi
3
İşletmedeki yeni istihdam için temin-seçim kriterlerinin-yöntemlerin belirlenmesi-uygulanabilmesi, eğitim-geliştirme çalışmaları.
4
İşletmede performans değerleme sisteminin kurulması-yönetilmesi ve sonuçlarının ilgili kişilere en uygun zamanda aktarılabilmesi
5
İş değerleme yöntemleriyle işlerin zorluk/kolaylık vb yönlerinin belirlenerek ücret yönetim sisteminin işletme bünyesine kazandırılması

Who's it for?

1
Yeni kurulacak işletmeler
2
Kuruluşu geçmiş yıllara dayanan işletmeler/fabrikalar
3
Aile işletmeleri, şahıs işletmeleri
4
Kamu kurum ve kuruluşları, il-ilçe belediyeleri
5
Ticaret ve Sanayi Odaları, STK (Sivil Toplum Kuruluşları)

Features

Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish

How It Works

İlk olarak işletmede İK uygulamaları adına mevcut durum analiz edilir, sorunlar ve çözüm önerilerinin olduğu rapor ilgili kişilere sunulur
Yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan sorunlara geliştirilen çözümler uygulanır
İş analizi-görev tanımları-İK planlaması-İK temin/seçim-eğitim/geliştirme programının hazırlanması
İşletme için uygun performans değerleme yönteminin entegrasyonu, kariyer planlaması ve kariyer haritalarının oluşturulması
Ücret yönetim sisteminin işletmede kurgulanabilmesi için iş değerlemenin yapılması ve uygulanması

What Clients Ask

Q
Bu uygulamaların işletmemize uygulanması ne kadar zamanımızı alır?
A
İK uygulamalarının işletmeye kazandırılması ve işlerlik sağlanması en az 6 ay ve daha fazla bir zamanı ifade etmektedir. Mevcut durum analizinin yapılması 2-3 aylık bir zamanla başlar, burada işletmenizde haftalık olarak geçireceğimiz sürenin etkisi büyüktür.
Q
İşletmemize haftada kaç gün vakit ayırabilirsiniz?
A
İşletmemiz butik bir yaklaşımla bir ayda bu hizmeti en fazla 5 işletmeye aynı anda sunmaktadır. Bu bağlamda işletmenize haftada bir örgün olarak bir gün de uzaktan vakit ayıracaktır.
Q
Bu hizmeti almamızın sonucunda işletmemizin kazanacağı çıktılar nelerdir?
A
1) İK ile ilgili yaşadığınız mevcut sorunları tanımlayan ve sorunlara çözüm önerileri sunan rapor. 2) İş analizleri sonucunda işletmenizde yapılacak işlerin tanımları ve bu işleri yapacak çalışanların sahip olmaları gereken özelliklerin yer aldığı rapor. 3) Yapılan iş analizlerine bağlı olarak insan kaynağınızın nicelik ve nitelik olarak işletmeniz için yeterli olup olmadığını veya fazla olup olmadığını açıklayan çalışmalar. 4) Bu çalışmaların sonucuna göre İK planlamasının yapılması.
Q
Önceki soruya devam,
A
5) İşletmede yeni istihdam veya terfi için gerekli yöntemlerinin somut olarak belirlenmiş olması ve bu gereksinim için aday havuzunun oluşturulması ve seçim yöntemlerinin belirlenerek uygulanması. 6) İşletmedeki İK için gerekli eğitim-geliştirme faaliyetlerinin yıllık planlamasının ve içeriğinin oluşturulması. 7) İşletmede performans değerleme için uygun zeminin oluşturulması ve uygulanması. 8) İşletmede bulunan İK için kariyer geliştirme ve planlamasının yapılması.
Q
Önceki soruya devam,
A
9) İşletmedeki işler arasındaki farkların ortaya koyulabilmesi için uygun yöntemler kullanılarak iş değerlemenin yapılması sonucu uygun ücret yönetim sistemine geçişin sağlanması ve uygulanması.

Go Deeper

Background

İK uygulamaları bağlamında mevcut yapının ortaya çıkarılması. İstenilen ile mevcut arasındaki farkın doğru tespit edilmesi. Belirlenen sorunlara çözümler geliştirerek atılacak adımlar hakkında takvim oluşturup iş planının hazırlanması. Uygulamaya geçilerek İK uygulamalarının işletmede yaşayan bir sistem haline getirilmesi

Market Practices

İK uygulamalarının işletmeye kazandırılması danışmanlığı hakkında maden imalatı, demir-çelik, porselen-seramik, otomotiv yan sanayi, asansör imalatı, mobilya sektörleri ve bir belediye daha evvelden çalıştığımız, bazıları da çalışmayı devam ettirdiğimiz alanlardadır.

Locations

Kütahya, Kütahya Merkez/Kütahya, Türkiye
Eskişehir, Türkiye
Uşak, Uşak Merkez/Uşak, Türkiye
Bilecik, Bilecik Merkez/Bilecik, Türkiye
Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Merkez/Afyonkarahisar, Türkiye