Share

İnsan Kaynakları Durum Analizi ve Geliştirme Danışmanlığı

0 review
Reviews

Overview

What

Mevcut İK durumunu değerlendirip, analiz sonucunda işletmenizin gerek duyduğu İK stratejileri ve yol haritasını geliştirmenizi sağlar.

What for?

1
İşletmenizde yapılan işlerin tespitini ve bu işleri yapacak çalışanların sahip olması gereken yetkinliklerin belirlenmesini sağlar.
2
Gerçekçi parametrelerle fazla ve eksik istihdamı belirleyerek işletmenizin İK maliyetlerini optimum seviyede tutabilmenizi sağlar.
3
İK strateji sistem ve süreçlerini sürdürülebilir bir biçimde tasarlamanızı ve yönetmenizi sağlar.

Who's it for?

1
Yapısal sorunlar yaşayan küçük ve orta ölçekli işletmeler
2
İnsan kaynakları süreçlerinde sorunlar yaşayan işletmeler
3
İş yükü dengesizliklerinin bulunduğu işletmeler
4
Çalışan devir hızının yüksek olduğu işletmeler

Features

Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish

How It Works

Analizlerle mevcut durumun belirlenmesi
Şirketin İK vizyonunun ve temel hedeflerinin belirlenmesi
Temel İK politikaların belirlenmesi (İstihdam, Ücret, Kariyer, Eğitim vb.)
Yeni organizasyon şemasının, departman yapılarının ve görev tanımlarının oluşturulması
Yeni kurumsal yapının çalışanlara anlatılması için bilgilendirme toplantısı ve eğitimlerin verilmesi

What Clients Ask

Q
Organizasyon yapımız ve süreçlerimiz hemen düzelir mi?
A
Gerçekleştirilen görüşmeler, değerlendirmeler ve raporlamalar neticesinde hızlı bir sonuç alabilmek adına tüm şirket çalışanlarınca gösterilen gayret organizasyonun önerilen hale gelmesindeki hızı etkiler. En önemli konulardan bir tanesi de yönetim desteğinin sürekliliği ve çalışanların doğru yönlendirilebilmesidir. Bu sayede beklenen sonuca ulaşmak daha kolaylaşacaktır.
Q
Danışmanın yetkileri ne olacaktır? Şirket içerisinde bir telaş ya da karışıklık yaşanır mı?
A
Yetkilerimiz ve erişimlerimiz şirket yönetimince belirlenen sınırlar çerçevesinde kalacaktır. Yönetim bu süre içerisinde yapılacaklar konusunda sürekli yönlendirilecek ve bizler ortaya çıkan görüşme/bilgiye erişim vb. ihtiyaçlarını çözmeye yönelik yönetimin verdiği izinler doğrultusunda en verimli şekilde analiz ve raporlamalarımızı gerçekleştireceğiz.

Locations

Online