Share

Kurumsal Yapılandırma ve Organizasyonel Gelişim Danışmanlığı

0 review
Reviews

Info

Content


  1. Kurumsallaşma İhtiyaç Analizi:


        Organizasyonun mevcut durumunu değerlendirmek ve kurumsallaşma ihtiyaçlarını belirlemek için bir ihtiyaç analizi yapılır.  1. Kurumsal Vizyon, Misyon ve Değerlerin Belirlenmesi: Kurumsal vizyon, misyon ve değerler belirlenerek, organizasyonun amacı ve hedefleri netleştirilir.

  2. Kurumsal Yapının Oluşturulması: Kurumsallaşma sürecindeki bu adımda, organizasyonun yapılanması belirlenir, görev ve sorumluluklar ayrılır, iş süreçleri belirlenir ve organizasyon şeması oluşturulur.

  3. İş ve Süreçlerin Standardizasyonu: Çalışma prosedürleri, izlenecek yöntemler ve süreçler standartlaştırılır. Bu sayede, her çalışanın aynı şekilde çalışması sağlanarak, iş süreçlerinde ve üretimde hata yapma oranı azaltılır.

  4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Kurumsal Hale Getirilmesi: Ücret politikaları, performans değerlendirme sistemleri, personel yönetimleri ve insan kaynakları fonksiyonları, organizasyonun kurumsal hale getirilmesi için standart hale getirilir.

  5. Sorumluluk ve Yetkilendirme Sürecinin İşletilmesi: Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, belirli konularda her çalışanın yetkisini belirli bir seviyeye kadar arttırır.

  6. Verimlilik ve Kalite Artışı: Kurumsallaşma sürecinin sonuçta amaçlanan hedefi, iş süreçleri, sürekli gelişim ve kalite yönetimi ile verimlilik ve kalite artışı sağlamaktır

Overview

What

Kurumsal Yapılandırma ve Organizasyonel Gelişim Danışmanlığı

What for?

1
İş Süreçlerinde iyileştirmeler yapmak, verimliliği arttırmak, şirketlerin uzun vadeli hedeflerine kolayca ulaşmalarını sağlamak,
2
Potansiyeli arttırarak şirketlerin büyümesine destek olmak işgücünü motive etmek ve sürekliliğini sağlamak, yeteneği ve performansı yönetmek
3
Müşteri hizmet kalitesini arttırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak, organizasyonel stratejeleri belirginleştirmek,
4
Planlı ve sistemli yenilikler yapmak, kaynakların optimizasyonu, ve sürdürülebilirlik

Who's it for?

1
İş hayatından profesyoneller, yöneticiler, uzmanlar
2
Şirket sahipleri
3
Üst düzey yöneticiler
4
İş hayatına yeni adım atmış yetişkinler

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish
English

How It Works

Kurumsallaşma İhtiyaç Analizi
Kurumsal Vizyon, Misyon ve Değerlerin Belirlenmesi
Kurumsal Yapının Oluşturulması & İş ve Süreçlerin Standardizasyonu
İnsan Kaynakları süreçlerinin kurumsal hale getirilmesi
Sorumluluk ve Yetkilendirme Sürecinin İşletilmesi & Verimlilik ve Kalite Artışı

What Clients Ask

Q
Vizyon ve Stratejlerimize en uygun organizasyonel gelişim yapının nasıl olması gerekiyor?
A
Her kurumsal yapının kendine özgü bir iklimi ve kültürü vardır. Objektif ve uzman bir bakış açısı ile ihtiyaç analizi ve çeşitli çalışmalardan sonra tüm çalışanları ve yöneticileri ortak ederek belirlenen hedefler , değerler ve misyon gibi kurumsal yapı taşları ile en doğru tasarım en doğru şekilde yapılır.
Q
Organizasyonumuzdaki İletişim Sorunları Nasıl Çözebiliriz?
A
Danışman, kurumsal politika ve kuralların ortaya çıkmasını ve standartizasyonunu sağlayacak çalışmalarını yaparken kurum kültürüne en uygun iletişim matrislerinin, iletişim politikalarının, yazışma kurallarının, çözüm odaklı yaklaşmanın, hiyerarşik yapının, '' şeffaflık ilkesini benimsetmek ve takımdaş olmayı' ' vurgulayarak kurum içindeki en alt seviyeden en üst düzeydeki her bireyin aynı ve ortak bir amaca hizmet ettiğini ortak bir anlayışa dönüştürür.
Q
Hangi Yöntemlerle Verimliliğimizi Arttırabiliriz?
A
Danışman, İş Süreçlerinde İyileştirme-Kuruma en uygun performans değerlendirme çözümlerini hayata geçirme -Yeni teknolojileri takip etme Yönetim Stratejilerinin gözden geçirilmesi Liderlik ve Yöneticilik Programlarının ve Tasarımını yapar ve sadece bireysel değil kurumsal Yetkinlik Kataloglarını ortaya cıkarır. Böylece hesap verilebilirliği ve görünürlüğü arttırarak tüm süreçleri daha ölçülebilir bile hale getirir.
Q
İş Süreçlerimizi Nasıl Daha Etkin bir Hale Getirebiliriz?
A
Danışman kavramsal tasarımı hazırlarken süreçleri haritalandırır.(Mapping) Göreceli uygulamaları azaltır ve işleri standartlaştırmak içinihtiyaç duyulan işgücü hizmetini minimize eder. İşbirliği ortamı oluşturur. Süreçleri herkes için kolay, şeffaf ve anlaşılır hale getirir.

Locations

İstanbul, Türkiye
Ankara, Türkiye