Share

İnsan Kaynakları Sistem Kurulumu

0 review
Reviews

Info

Content

İnsan Kaynakları Sistem Kurulumu  • Vizyon, Misyon ve Değerlerin Belirlenmesi çalışmaları

  • Organizasyon süreçleri ve el kitabının yazılması

  • İK Politikasının oluşturulması

  • İK prosedür, yönetmelik vb. uygulamaların oluşturulması

  • Talep edilmesi dahilinde tüm çalışmaların kalite sistemi ile entegrasonu

Overview

What

Kurumların uçtan uca insan kaynakları sistemlerinin kurulumu

What for?

1
İşletme başarısının yükselmesi ve sürekliliği
2
Kalifiye personel sürekliliğini sağlamak
3
İşletme iş süreçlerinin başarısına katkı sağlamak

Who's it for?

1
Modern insan kaynakları çözümlerini kurumlarına entegre etmek isteyen
2
İş verimini arttırmak isteyenler

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish

How It Works

Yönetim ile birlikte hedeflerin belirlenmesi ve yol haritasının çizilmesi
Kurum içi analiz ve gözlemler
Gerekli durumlarda İK ekibinin kurulması, mevcut İK ekibi ile takvim bazlı görüşme ve çalışma planının hayata geçirilmesi
İK Dökümantasyon sistemi ile ilgili danışmanlık desteği ve yönlendirme
Üst yönetim ile ara toplantılar ve bilgilendirme; sistem kurulumu ve İK sistem el kitabının teslimi

Locations

Türkiye
Online