Share

Talep Tahmini Uygulamaları

0 review
Reviews

Overview

What

Sunduğunuz ürün ya da hizmetlerle ilgili gelecekte oluşacak talepleri en doğru ve hatasız şekilde önceden hesaplama işlemidir.

What for?

1
Stok veya yok satma maliyetlerinden kaçınmak
2
Olası üretim dalgalanmalarının önüne geçmek
3
Sipariş ya da ihtiyacı zamanında karşılayamamanın önüne geçmek
4
Doğru iş planlamasını gerçekleştirerek zamanı ve şirket kaynaklarını verimli kullanmak
5
Satış hedeflerini gerçekçi bir şekilde belirlemek

Who's it for?

1
Satış planlama faaliyetlerini gerçekçi bir zemine oturtmak isteyen fir
2
Üretim dalgalanmalarının önüne geçmek isteyen firmalar
3
Etkin ve doğru iş planlaması yapmak isteyen firmalar
4
Stok ve ithalat maliyetlerini optimize etmek isteyen firmalar
5
Planlama kültürünü geliştirmek isteyen kurum ya da kuruluşlar

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish

How It Works

Tahmini yapılacak olan ürün veya hizmetlerle ilgili workshop ya da çeşitli toplantılarla bilgi toplanması
Veri bazında veri toplama/kayıt kaynaklarının ve yöntemlerinin belirlenmesi
Veritabanlarına erişim/entegrasyon altyapısı oluşturulması
Makine öğrenmesi altyapı kurulumu, tahmin modellerinin geliştirilmesi ve konsolidasyonu
Arayüz tasarımı, altyapı entegrasyonu, yazılım geliştirme ve son olarak testlerin gerçekleştirilmesi

What Clients Ask

Q
Tahminler ne kadar doğru çıkar?
A
En doğru sonuca ulaştıracak tahminler her zaman için doğru veri kaynakları, yöntemler ve sektörü/firmayı/ürünü veya hizmeti etkileyen faktörlerin doğru bir şekilde belirlenmesiyle olacaktır. Bu sebeple projenin başında gerçekleştirilecek çalıştaylarda karşılıklı olarak paylaşılacak bilgiler kritik önem taşır.
Q
Projeyi bir yazılım üzerinden gerçekleştirmek nasıl bir fayda sağlar?
A
Uyguladığımız yöntemler yazılım desteklidir ve gerek veri boyutu gerekse makine öğrenmesinin sisteme olan sürekli katkısını göz önünde bulunduracak olursak en doğru yöntemin yazılım destekli olması gerektiğini söyleyebiliriz.

Locations

Türkiye
Kıbrıs
Avrupa