Share

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

0 review
Reviews

Info

Content

İşletmenize Özel Dijital Dönüşüm Projesi


İşletmenin tüm fonksiyonlarının (satış,pazarlama,üretim,insan kaynakları, Muhasebe-Finans ve mevcut durumunun analizi  • İşletme Temel Bilgileri

  • Sektör ve Rekabet Bilgisi

  • İşletmenin Değer Önermesi ve Çekirdek Yeteneği

  • İş Modeli ve Strateji

  • İş Fonksiyonları ve İş Akışları

  • Örgütsel Yapı ve Organizasyon

  • ICT Alt Yapısı

  • Zaman-Değer Matrisi


Tüm bu analizlerin sonucunda işletmenize özgü çözümün uygulanması ve uyarlanması yapılır.

Overview

What

Üretim, ticaret veya hizmet, hangi sektörde olursanız olun işletmenizde uçtan uca tüm süreçlerinizin ve iş yapış şeklinizin dijitalleşmesi

What for?

1
İşletmelere maliyet avantajı, verimlilik ve rekabetçi üstünlük sağlayan çözümler ile dijital ekonomide başarılı olmalarına destek olmak

Who's it for?

1
Her sektörden Kobiler, orta ölçekli işletmeler veya büyük firmalar

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish
English

How It Works

İlk görüşme, tanışma ve işletme ihtiyaçlarını dinleme
İşletme ziyareti ile detaylı işletme analizi
İşletmeye özgü çözüm oluşturma ve teklif verme
Teklif müzakere ve sözleşme imzalama
Çözüm uyarlama ve uygulama

Go Deeper

Market Practices

Üretim, Hizmet, Ticaret, Teknoloji, Telekom

Locations

Türkiye