Share

Bayi/Network Audit (Denetim) Danışmanlığı

0 review
Reviews

Overview

What

Bayi teşkilatı ya da şubelerin marka standartlarında işleyişinin değerlendirilmesi

What for?

1
Süreç: İş süreçlerinin marka/firma standartlarına uygunluk seviyesinin belirlenmesi
2
Personel: Personel, nitelik, nicelik, yeterlilik, yetkinlik ve iş yapış davranışlarının değerlendirilmesi
3
Donanım: Cihaz, ekipman, donanım ve diğer ilgili destekleyici materyallerin uygunluğunun kontrolü
4
Tesis: Bina, tesis, yapı vb.nin marka standartlarına uygunluğunun belirlenmesi

Who's it for?

1
Bayi teşkilatı olan marka, firma ve kurumlar
2
Franchise networkü olan olan işletmeler
3
Merkez dışı şube ve yapılanması olan firmalar
4
Distribütörlük, temsilcilik, dağıtım ve hizmet kanalları olan şirketle

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish
English

How It Works

Proje başlangıcı, durum tespiti, ihtiyaç belirleme, bayi ziyareti, hizmet içeriği belirlenmesi, sunumu ve onayı
Projenin planlanması; kapsam, proje süresi ve zamanların belirlenmesi. Firmaya özgü audit listesi hazırlanması
Projenin uygulanması, bayi ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, audit listesinin doldurulması ve değerlendirme raporlarının hazırlanması
Denetim raporu teslimi, sunumu, aksiyon planları hazırlık, hızlı kazanımların tespiti, takip faaliyetleri
İhtiyaç halinde ikinci ziyaretlerin yapılması ve eğitim - gelişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

What Clients Ask

Q
Neden böyle bir hizmeti dış kaynaktan alalım?
A
Marka ya da işletmelerde zamanla hizmet körlüğü oluşuyor ve standartlardan sapmayı ya da yanlış giden süreçleri mutlaka dış bir gözle bakma ihtiyacı doğmaktadır. Bunun yanında dahili personel ile iç ilişkilerden ve tanışmışlıktan doğan bazı problemleri görememe/görmeme davranışları gelişebiliyor. Dolayısıyla bayi ve merkez dışında 3. bir bakış açısı değer katıyor.
Q
Bu şirketimize yüksek maliyet getirmez mi?
A
Yapılacak çalışmalar proje bazlı belli dönem yapılacağı için bu konu ile ilgili ayrıca personel istihdamına gerek kalmıyor. Yapılan çalışmalar giderleştirilebiliyor. Elde edilecek iyileştirme ve kazanımlar ile ürün ya da hizmet kalitesi geliştirilerek kar artışı, büyüme ve müşteri memnuniyeti sağlanıyor.
Q
Firmamızı bizden daha iyi nasıl değerlendirebilirsiniz?
A
Proje kapsamında detaylı ön çalışma ile süreç, personel, donanım, tesis gibi ana başlıklar firmaya özgü denetleme listesi oluşturulup bu doğrultuda objektif bir değerlendirme yapılıyor.
Q
Bu hizmetin aşama ve süresi ne kadardır?
A
Denetleme kapsamında denetleme ziyaretleri, kontrol ziyaretleri, aksiyon planlarının hazırlanıp uygulanması ve eğitim-gelişim faaliyetleri ile firma ve network büyüklüğüne bağlı olarak 6 ay ile 1 yıl arasında değişiyor.

Go Deeper

Background

İşletmelerin üretimden başlayarak nihai müşteriye kadar uzun süreçleri vardır, ancak bunlardan en önemlilerinden biri müşteri karşısında markayı temsil eden bayi ya da franchise noktalarıdır. Dolayısıyla standartlara uygunluğu açısından bu noktaların periyodik olarak denetlenmesinde fayda vardır.
Müşterilerinize değer katmak için hizmet süreçleri konusunda denetim hizmetleri sunarak, hızla değişen hizmet sektöründe müşterilerinize yüksek standartlarda hizmet sunmak, değişim süreçleri uygulanması konularında destek vermek ve gerçekleştirdiği denetimler sırasında belirlenen kurallar ışığında katma değer yaratmaktır.

Market Practices

Çoğunlukla perakende, hizmet, bayi yapılanması gibi alanlarda geniş coğrafyaya yayılmış yapılanmalarda yapılan çalışmalar ilgi alanıdır. Bunlar arasında otel, ulaşım, konaklama, otomotiv, yeme-içme, sağlık, lojistik gibi hizmet sektörleri olabileceği gibi; mağaza, telekomikasyon, otomotiv, inşaat, perakende, avm, mobilya ve beyaz eşya, tekstil gibi satış teşkilatları olan sektörler örnek verilebilir.

Future Trends

Ulusal ya da küresel boyutlarda satış, pazarlama, dağıtım, perakende gibi alanlarda teşkilatların büyümesi ile marka ve şirket standartlarının oluşturulması daha da önem kazanacaktır. Müşteriler, bir markaya ya da işletmeye duyduğu güveni tüm noktalarda bulmak arzusunda olacaktır. Dolayısıyla müşteri memnuniyeti ve deneyiminin önem kazandığı günümüzde tüm birimler ile aynı kalitede hizmet vermek artık bir zorunluluk haline gelecektir.

Locations

Türkiye
Online