Share

İş Planlaması

0 review
Reviews

MinimizedVideo

Overview

What

İş planı, bir işletmenin hedeflerine nasıl ulaşacağını ayrıntılı olarak açıklayan yazılı bir belgedir.

What for?

1
👉 Bir şirketin hedeflerini belirlemesine, yatırım çekmesine ve şirketin belirlenmiş bir yolda gitmesine yardımcı olmak.
2
👉 İşletmenin unsurlarını ve finansal projeksiyonları belirlemek.
3
👉 Yazılı bir planı pazarlama, finans ve operasyon açısından düzenlemek.
4
👉 İşletme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını veya işletmenin gelişim ve değişimini görmek ve kontrol etmek.
5
👉 İşletmeyi kurmak ve işletmek için ne tür bir finansman gerektiğinin projelendirilmesini sağlamak.

Who's it for?

1
👉 Özellikle yeni kurulan şirketler ve yeni girişimler
2
👉 Yeni bir yolda ilerleyecek mevcut şirketler
3
👉 Bir işletme kredisine başvurmak isteyen veya fon arayan şirketler
4
👉 Ortaklık veya ortak girişim arayan şirketler
5
👉 Büyümesi veya satılması planlanan şirketler

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
Online delivery

Available Languages

English
Turkish

How It Works

Veri toplamayla başlangıç: Şimdi neredesiniz? Nereye gitmek istiyorsunuz? Planlama fikrinin kaynakları.
Durum analizi yapılması: İş planının ana bileşenlerinin ve unsurlarının belirlenmesi ve tanımlanması.
Proje raporu hazırlanması.
İş planının yürürlüğe konulması.
İzleme, değerlendirme ve düzeltici önlemlerin alınması.

What Clients Ask

Q
Bir işe başlamak için gerçekten bir iş planına ihtiyacım var mı?
A
Her yeni girişimcinin bir iş planına ihtiyaç duymasının nedenleri şunlardır: 1. Girişiminizin tüm yönlerini düşünmeniz gerekmektedir. 2. Sorunları önceden fark edersiniz. 3. Her şeye hazır olursunuz. 4. Fikrinizi daha iyi açıklayabilirsiniz. 5. Çokça yardımcınız olur.

Locations

Ankara, Turkey
Turkey

Library

Videos
İş Planlaması - Mehmet Aydemir