Share

Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kurma

0 review
Reviews

Info

Content

İş sağlığı ve güvenliğinin önemi her geçen gün artıyor. Tüm dünya ile birlikte yaşadığımız salgınla yaşamımızda herşey değişti. Bu değişiklik yeni bir iş sağlığı güvenliği anlayışını da beraberinde getirdi. 


İş sağlığı ve güvenliğinin sürdürülebilir bir sistem bakışı ile kurgulanması zorunlu hale geldi.

Overview

What

İşletmelerde sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurulması için gerekli adımları içerir.

What for?

1
İşletmelerde/kuruluşlarda İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları için sürdürülebilir bir yönetim sistemi kurmak amacını taşır.

Who's it for?

1
Tüm işletmeler içindir.

Features

Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish

How It Works

Öncelikle "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" konusunda bir boşluk analizi yapılarak gelişim alanlarının varlığı tespit edilecektir.
Elde edilen sonuçlara göre proje adımları için aksiyon planları oluşturulacaktır.
Aksiyon planı için zaman öncellemesi yapılarak işletme ile paylaşılacak ve onaylanan aksiyonlar için proje ekipleri kurulması sağlanacaktır.
İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin belirlenmesi konusunda Risk Değerlendirmesi çalışması yapılması için ekipler oluşturulacaktır.
Risk Değerlendirmesi çalışması raporlanacaktır.

What Clients Ask

Q
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Boşluk Analizi neyi içerir?
A
Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak için gerekli olan 10 başlıktaki sorular ve bunların cevaplarının analizini içerir. Konu başlıkları; 1- İSG Liderliği 2- Çalışan Katılımı 3-Tehlike ve Etkileri 4- Risk ve Fırsat Yönetimi 5- Eğitim ve Gelişim İzleme 6- Destek ve Operasyonel Kontroller 7- Performans Ölçme ve İzleme 8- Tedarikçi ve Alt Taşeron Yönetimi 9- Doküman/Prosedür Yönetimi 10-Saha Denetimi ve Sonuçları İzleme

Locations

Türkiye
Online