Share

Yetkinlik Modeli Tasarımı

0 review
Reviews

Overview

What

Çalışanların mevcut işlerini yapabilmeleri için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlanmasıdır.

What for?

1
Çalışanların işlerini yapabilmeleri için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlanması.
2
Çalışanların kariyer yolculuğunda ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlanması.
3
Kurumun yeteneklerini geliştirmesi ve geleceğe hazırlanabilmesi için gerekli yetkinliklerin tanımlanması.
4
Tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinlikler için gelişim olanaklarının belirlenmesi.
5
Yetkinlikler ile çalıişanların terfi süreçlerinin entegre edilmesi.

Who's it for?

1
Rekabetin ancak çalışanları geliştirme ile olacağını bilen kurumlar.
2
İhtiyaç duydukları yetenekleri içeriden geliştirmek isteyen kurumlar.
3
Liderlerinin gelişimine önem veren kurumlar.
4
Terfi sürecinde yetkinliğe önem veren kurumlar.

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

English
Turkish

How It Works

Yönetim ekipleri ve çalışanlar ile birebir görüşmeler veya odak gruplar yapılarak mevcut ve hedeflenen durum analizi yapılması.
Temel yetkinlikleri, liderlik yetkinliklerini ve fonksiyonlar için özelleştirilmiş yetkinlik kataloğu hazırlanması.
Tanımlanan yetkinliklerin pozisyonlar veya seviyeler ile eşleştirilip, mevcut ve beklenen durum analizi yapılması.
Yetkinlik modelini performans sistemi veya diğer insan kaynakları süreçleri ile entegre edilmesi.
Tüm yetkinlik ve seviye geçişleri için gelişim faaliyetlerinin tanımlanması.

What Clients Ask

Q
Temel becerilerin tanımlanması nasıl bir fayda sağlar?
A
Temel becerilerin ve değerlerin tanımlanması ile kurum kültürünü tanımlayan davranışlar belirlenir. Bu davranışlar tüm gelişim programlarının ve oryantasyon sürecinin temelini oluşturur. Bu davranışların yayılımını ve sürdürülebilirliği kurumun geleceği için önemlidir.
Q
Bilgi ve becerilerin tanımlanması nasıl bir fayda sağlar?
A
Bilgi-beceriler ve fonksiyonel yetkinlikler iş hedeflerinin nasıl performansa dönüştürüleceği ve ölçüleceği konusunda çalışanlara yol göstericidir. Bu nedenle tüm pozisyonlar için bilgi-beceri ve yetkinlik setleri hazırlanır. Çalışanların mevcut ve beklenen durumu analiz edilerek, geri bildirim verilir.
Q
Eğitim ve gelişim süreci, yetkinliklerden nasıl etkilenir?
A
Bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlanması, ölçümlesi ile gerçek gelişim ihtiyaçları ortaya çıkar. İhtiyaçlar doğrultusunda şirketin gelişim önceliklerini, gelişim programları hatta eğitim bütçesi belirlenir.

Locations

Türkiye
Azerbaycan
Kıbrıs
Online