Share

Kurumsal Akademi Tasarımı

0 review
Reviews

Overview

What

Kurumun hedefleri doğrultusunda çalışanlarınızın ve paydaşlarınızın gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir öğrenme yapısıdır.

What for?

1
Çalışanların yetkinliklerini geliştirerek kurumun rekabetçiliğinin arttırılması.
2
Kurumun tedarikçilerini veya paydaşlarını geliştirerek verimlilik sağlanması.
3
Kurumun bilgi ve deneyimlerini kalıcı hale getirecek eğitim yapıları oluşturulması.
4
Kariyer ve yetenek yönetimi sürecini destekleyecek, liderlerin ve çalışanların geliştirilmesi.
5
İç ve dış gelişim kaynaklarını dengeli bir şekilde kullanarak, bütçe verimliliği sağlanması.

Who's it for?

1
Rekabetin ancak çalışanları geliştirme ile olacağını bilen kurumlar.
2
İhtiyaç duydukları yetenekleri içeriden geliştirmek isteyen kurumlar.
3
Kültür dönüşümü veya yaygınlaştırma sürecindeki kurumlar.
4
Kar merkezi yaratacak bir gelişim yapısı oluşturmak isteyen kurumlar.
5
İç kaynaklı gelişimi yaygınlaştırma isteyen kurumlar.

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

English
Turkish

How It Works

Yönetim ekipleri ve çalışanlar ile birebir görüşmeler veya odak gruplar yapılarak mevcut ve hedeflenen durum analizi yapılması.
Kurumsal akademi yapısının ve hedeflerinin belirlenmesi.
İçeriklerin ve gelişim kaynaklarının belirlenmesi.
Eğitim süreçlerinin çalışan deneyimi yaratacak şekilde tasarlanması.
Sürdürülebilirlik için denetim süreçlerinin ve teknoloji altyapısının oluşturulması.

What Clients Ask

Q
Kurumsal akademi nedir?
A
Bir kurumsal akademi, şirketin stratejilerini ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için organizasyonun yeteneklerini geliştirirken, çalışanların bireysel ve mesleki gelişimleri çeşitlendirilmiş gelişim kaynakları sunar. Bu nedenle, kurumsal akademilerin faaliyetlerinde üst yönetim, eğitim ve gelişim sürecine aktif birşekilde dahil olarak, gelişim faaliyetlerini şirket için rekabet avantajı yaratacak hale getirir.
Q
Eğitim birimi ve kurumsal akademi arasındaki farklar nedir?
A
Kurumsal akademilerin üstlendikleri görevler ve etki alanları düşünüldüğünde eğitim birimleri aralarında çok temel farklılıklar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi amacıdır. Kurumsal akademiler kurumun stratejilerine ve hedeflerine hizmet etmek için kurulurken, eğitim birimleri çalışanların eğitim taleplerinin karşılanması ve planlanması üzerine çalışmaktadır.
Q
Kurumsal akademi eğitim bütçesini düşürür mü?
A
Kurumsal akademiler kurumun bilgi birikimini çalışanlara aktaracak ve iş yerinde öğrenmeyi destekleyecek gelişim faaliyetleri düzenlerler. Bunun için de kurumun iç kaynakları olan yöneticileri, konu uzmanlarını, iç eğitmenleri etkin bir şekilde kullanıp kendi eğitimlerini tasarlarlar. Ayrıca tasarladıkları eğitimleri değer zincirine veya farklı mecralarda sunarak kar merkezi olarak konumlanırlar.

Go Deeper

Background

Son 30 yıldır aktif olarak hayatımızda olan kurumsal akademiler, ilk olarak 1999 ve 2001 krizlerinin sonrasında şirketlerin eğitim harcamalarını kısıp, iç kaynaklara yönelme ihtiyacı ile bankacılık ve finans sektörünün öncülüğünde, uzaktan eğitim ve iç eğitmenlik süreçlerinin geliştirilmesi ile hayatımıza girmeye başladı.

Market Practices

Günümüzde ise kurumsal akademiler, kurumsal bilginin çalışanlara yayılmasının ve bilgiye anlık ulaşımın desteklenmesinin yanı sıra yeni çalışanları çekmek, meslek lisesi, meslek yüksekokulu, lisans ve yüksek lisans seviyelerinde teknik bilgi aktarımı yapmak, müşterileri ve çalışan deneyimi yaratmak gibi birçok farklı alan da şirketlere hizmet etmekte.

Locations

Türkiye
Kıbrıs
Azerbaycan