Share

Gelişim Okulları Tasarımı

0 review
Reviews

Overview

What

Kurumun hedeflerini ve yapabilirliklerini destekleyecek şekilde, çalışanların yetkinliklerini geliştirebilecekleri gelişim yapısıdır.

What for?

1
Çalışanların işlerini yapabilmeleri için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinliklerin öğrenilmesi.
2
Çalışanların yeni yetkinlikler edinip, farklı alanlarda gelişebilmesinin sağlanması.
3
Kurumun bilgi birikimi ve deneyimlerinin aktarılmasının sağlanması.
4
Fonksiyonlar arası öğrenme ortamı yaratılarak iş süreçlerinin geliştirilmesinin desteklenmesi.

Who's it for?

1
Rekabetin ancak çalışanları geliştirme ile olacağını bilen kurumlar.
2
İhtiyaç duydukları yetenekleri içeriden geliştirmek isteyen kurumlar.
3
Liderlerinin gelişimine önem veren kurumlar.
4
Çalışanlarına yeni iş alanları yaratmak isteyen kurumlar.

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

English
Turkish

How It Works

Yönetim ekipleri ve çalışanlar ile birebir görüşmeler veya odak gruplar yapılarak mevcut ve hedeflenen durum analizi yapılması.
Kurumun stratejilerini, hedeflerini, zorlandığı alanları, dönüşüm ihtiyaçlarını ve fonksiyonların önceliklerinin belirlenmesi.
Farklı seviyeler için temel bilgi ve uzmanlık kazandıracak gelişim okullarının tasarlanması.
Sürdürülebilirlik için teknolojiyi, iç kaynaklı eğitimleri ve bireysel öğrenme faaliyetlerini kullanan gelişim yapısı oluşturulması.
Sürecin yetenek yönetimi ile entegre edilerek, kültür haline getirilmesi.

What Clients Ask

Q
Gelişim okullarına neden ihtiyaç var?
A
Geçmişte mezun olduktan sonra bir işe girip, neredeyse aynı işi yaparak emekli olunabiliyordu. Artık hem çalışanların sürekli yeni bilgileri veya yetkinlikleri geliştirmesi gerekiyor hem de yeni işe giren çalışanlar işi büyük oranda şirket içinde öğreniyorlar. Dolayısıyla değişen dünyaya entegrasyon ve teknoloji bilgisi arttırmak (Upskilling) ve farklı işler için yeni beceriler ve yetkinlikler kazandırmak için (Reskilling) kurum içi gelişim okulları önemli hale geliyor.
Q
Gelişimi nasıl ölçeceğiz?
A
Gelişim okulları, kurumun yetkinlikleri, performans sonuçlarını, dikey ve yatay kariyer yolları, bireylerin veya fonksiyonların hedefleri doğrultusunda oluşturulmaktadır. Ölçüm stratejisi de eğitim sonu değerlendirme sonuçlarının ötesine geçerek, gelişimin işe yansıması doğrultusunda gerçekleşmektedir.

Go Deeper

Market Practices

Günümüzde pek çok kurum satış okulu, üretim okulu, liderlik okulu, satın alma okulu gibi gelişim okulları kurup, mevcut veya yeni işe başlayan çalışanları bu süreçten geçirmektedir.

Locations

Türkiye
Azerbaycan
Kıbrıs