Share

Ürün ile Beraber Satılabilecek "Katma Değerli Ürün-Hizmet" Geliştirme

0 review
Reviews

MinimizedVideo

Overview

What

Sadece ürün satan bir firma olmak yerine ürün ile beraber "katma değerli hizmetler"in satılması

What for?

1
Daha karlı ve verimli bir firma için gerekli olan ürün ve hizmet portföyünün ortaya konması
2
Uzun dönem müşteri bağlılığı için gerekli ve tamamlayıcı ürün/hizmet gruplarının oluşturulması

Who's it for?

1
Karlılık oranında azalma/erime yaşayan firmalar
2
Ürün satışında zenginleştirici argüman bulmakta zorlanan firmalar

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

English
Turkish

How It Works

Katma değerli ürün ve hizmetlere geçiş için zaman planının belirlenmesi
Firma içerisinden gelecek tepkiler ve bunların yönetilmesi
Değişim sürecinin olası etki ve risklerinin belirlenmesi
Devreye alınacak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi
Uzun dönemli hedeflerin oluşturulması

What Clients Ask

Q
Zaten ürettiğim veya temsilcisi olduğum firmaların ürünlerini satıyorum, neden bu tip ürünler geliştirmeye ihtiyacım olsun?
A
İhtiyacınız var. Eminiz ki karlılık ile ilgili yıldan yıla gelişen oranları izliyorsunuz. Bu oranlar sabit veya azalan bir eğilimdeyse muhakkak suretle sadece ürün satışı değil, ürün ile beraber satılabilen ve kar oranı daha yüksek olan "katma değerli hizmetler" de satmanız gereklidir.
Q
İlk soruya cevabınız; hayır benim ürünlerim oldukça karlı satılıyor olabilir. Bu durumda:
A
Burada size aktarmak istediğimiz konu, ticari olarak neden daha fazla kar getirecek ürünleri de satmanız mümkünken daha azı ile yetiniyor olmak istediğinizdir. Daha az ile yetinmeyin, daha karlı bir firma haline gelin.
Q
Benim sektörümde böyle bir ürün çeşidi yok, müşterilerime anlatamam diyorsanız...
A
Size dünyadan örnekleri ile beraber, sizin sektörünüze(hangi sektör olursa olsun) özel katma değerli hizmetler portföyünü tanıtmamıza izin verin.

Go Deeper

Background

Otomobil, perakende ve diğer sektörlerden gelen tecrübelerimle beraber yaklaşık 20 yıldır bu tip ürünleri geliştiriyorum. Zaman içerisinde, firmaların "ne boyutta olursa olsun" karlılık ve müşteri memnuniyeti artışı için bu ürünlerden ne kadar çok yararlandığını gördüm ve çok karlı portföyler oluşturdum.

Market Practices

Bugün gelinen noktada, birçok firma ürün geliştirmeyi ve satmayı sadece devamlılık boyutuna indirgemiş durumdadır. Karlılık ve büyüme için katma değerli servisleri kullanıyorlar.

Future Trends

Bu trende ne kadar erken katılırsanız devamlılık ve verimlilik için o kadar erken adım atmış olursunuz.

Locations

Turkey
Online

Library

Videos
Katma Degerli Hizmet ve Ürünler
Ürün ile Beraber Satılabilecek Katma Değerli Ürün & Hizmetler - Coşkun Soyer
Files