Share

Tedarik Zinciri ile Verimlilik

0 review
Reviews

Info

Content

Nasıl bir eğitim ile karşılaşacaksınız kısaca üzerinden geçelim. Öncelikle aktardığımız konunun nasıl oluştuğundan başlayarak ana bileşenlerini inceleyeceğiz. Bunu yaparken sistematik ve güncel çeşitli örnekler ile tedarik zinciri kavramını detaylandırmaya çalışacağız. Daha önce tedarik zinciri ile ilgili tecrübeler çeşitli hayal kırıklığı içeren projeleride kapsayabilir. Bunların sebeplerini anlamak için sektörünüze uygun veya farklı örneklemeler ile çeşitli projeksiyonlar yapacağız. Bu giriş ile beraber sektörünüze uygun "verimli tedarik zinciri modelini" tanımlayıp gerekli düzenleme ve iyileştirme çalışmaları için projemizi başlatacağız. İçeriğimizin ana hatları;


- Şirket tipinize göre (üretim/satış veya satış/dağıtım) tedarik zinciri detaylarının analizi ve güçlü/zayıf yanların ortaya konması


- Gerekli destek noktalarının tespiti (yazılım, kalifiye personel, fiziki kapasite, araç vb.)


- Şirket için yeni tedarik zinciri modellemesi yapılması


- Modellemenin uygulamaya alınması 


- Sonuç ve uzun vade için "yapılacaklar" listesinin ortaya çıkması

Overview

What

Hammadde temini(satınalma) ile başlayıp, üretim, dağıtım, satış sonrası, tersine lojistik süreçlerini kapsayan ürün hayat döngüsüdür.

What for?

1
İçinde bulunulan sektörün veya sanayi kolunun liderliğini sağlamak için en iyi ürün ve kaliteyi elde etmeye yarayan kurgudur.
2
Üretilen veya satılan ürünler sadece bir “ürün” olarak görülmüyor. Ürün ile beraber müşterinin beklediği hizmeti ve servisi sağlamaktır
3
Üreticilerin tedarik zincirlerinin en yüksek verimlilikte çalıştırması, yenilikçi ürünlerin tüketicilere ulaşmasını sağlar.
4
Tedarik zinciri verimli yönetimi, talep odaklı üretim ve satış içindir.

Who's it for?

1
B2B ve B2C fark etmeksizin üretim ve satış yapan bütün şirketler,
2
Ürün kalitesi ile büyümek isteyen şirketler
3
Müşteri memnuniyetine önem veren şirketler
4
İtibar sahibi olup bunu devam ettirmek isteyen şirketler
5
Verimli tedarik zinciri ile finansman avantajı öngören şirketler

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish
American English

How It Works

Şirket içi konu ile ilgili kişiler ile 1-1 mülakatlar ile proje geri planı ve şirket yeterlilik ve yetersizliklerinin analizi
Proje başlangıcında çalıştay ile yönetimin projeden ne istediğinin ve bunu gerçekleştirecek personelin karşılıklı eşgüdüm içine getirilmesi
Proje içerisindeki mavi yakalılar ile detaylı görüşmeler
Proje bitiminden önce pilot projenin uygulanması
Yeni bilgi işlem sistemi ihtiyacı vb. durumlarda kapsamlı bir data analizi ile konunun projelendirilmesi

What Clients Ask

Q
Tedarik zincirinde maliyet kontrolünü iyi yapan bir şirketiz, daha ne yapılabilir bilmiyoruz.
A
Aslında maliyet analizi dediğimiz konu genellikle tedarik zincirinde kullanılan kaynaklar üzerinde tasarruf olarak algılanıyor. Bu tasarruf ise doğrudan bir paketleme malzemesinin kullanımdan kaldırılması vb. basit süreçler olarak uygulanıyor. Maalesef bunlar tedarik zincirinde süreç yönetimi değildir. Kullanmadığınız paketleme malzemesi size iade ve müşteri memnuniyetsizliği olarak döner. Gelin bu süreçleri beraber analitik bir yöntem ile değerlendirelim.
Q
Tedarik zinciri kpi'ları nelerdir ve nasıl takip edilir?
A
Tedarik zinciri içerisinde veya doğrudan bağlantılı çok sayıda kpi vardır. Ayrıca bunların dışında, bazı sektörlerin özel olarak takip ettiği çeşitli kpi’lar bulunur. Örnek olarak otomotiv sektöründe park döngüsü kavramı vardır. Bunun anlamı şirket tarafından satılan araçların garanti süresi ve dışındakilerinin toplamları takip edilerek, servisler tarafından kullanılacak yedek parça, aksesuar ve sarf malzemeleri temini hesaplanır. Şirketinize özel kpi'lari beraber belirleyip,takibini yapabiliriz
Q
Şirket içinde tedarik zinciri ile satış/pazarlama arasında eşgüdüm yok, toplantılar verimsiz ne yapabiliriz?
A
Satış&Operasyon toplantıları bir şirket için en önemli aktivitedir.Bunun içinde fırsat yönetimi,sipariş yönetimi vb.birçok detay vardır.Üretim satış bölümünü, şirketin kapasitesinden fazla yükümlülük altına alıp, kapasite zorlaması yarattığını iddia edebilir.Bunun için satışın cevabı,üretimin her zaman gereksiz detaylar ve kapasite altı çalışmakta ısrar edip,risk almadığını ileri sürmek olabilir.Bu konuların hepsinin çözümü var, isterseniz bu konuyu bir tanışma toplantısı ile detaylandıralım.

Go Deeper

Background

Tedarik zinciri artık stratejik bir yönetim birimi haline geldi. Tedarik zinciri içinde ana oyuncu olan firmalar artık ulusal düzeyde takip edilip gerekirse devlet tarafından sınırlandırmalar yapılabiliyor. Örnek olarak, Ocak 2021’de Fransız Carrefour marketler zincirinin Kanadalı bir firmaya satışı, Fransa Maliye Bakanı tarafından, firmanın ulusal besin tedarik zincirindeki öneminden dolayı veto edildi. Bu ve bunun gibi sebepler, konunun en ufak şirket bazında bile çok dikkatli takip edilip, alınan kararların şirket varlığının orta ve uzun vadeli devamlılığında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu göstergeler finansal sonuçlar ve verimlilik analizlerinde kendini belli ediyor.

Market Practices

2020 mayıs ayında, ABD çıkışlı petrol varil fiyatının 1 USD hatta negatif oranlarda dolaşması büyük probleme yol açtı. Krizin sebebi salgında tüketimin azalmasından dolayı, depoların tamamen dolu olmasıyla, satıcıların bu stoğu 2020 haziran ayı gelmeden ellerinden çıkarmak zorunda kalmalarıydı. Ürünü mayısa kalmadan ellerinden çıkarmak zorunda olan satıcılar, ürünü devredebilmek için alıcıya para ödemeye bile razıydılar, çünkü depoları yoktu.Kısacası ÜRÜN önemlidir ama TEDARİK ZİNCİRİ her şeydir

Future Trends

Pandemi ile beraber tedarik zinciride yeni gelişmelerin etkisinde kalıyor, bunlara kısaca değinirsek; Çin'den tedarik tasarruf sağlasa da, gelinen nokta güvenli tedariğin, şirket adresine en yakın noktadan ürün talebinin daha uygun olabileceği konusunu ön plana çıkardı. Stratejik stok, emniyet stoğu kavramının ne kadar önemli olduğu artık kesin olarak ortaya çıktı. Dağıtım merkezleri daha önemli hale geldi.

Locations

İstanbul, Turkey
Turkey
Online

Library

Files