Share

İnsan Sermayesi Geliştirme

0 review
Reviews

Overview

What

İnsan Sermayesi Geliştirme, bir çalışanın becerilerini, davranışlarını, yeteneklerini ve performansını geliştirme sürecidir.

What for?

1
Eğitim ihtiyaçlarının ve gelişim fırsatlarının belirlenmesi
2
Çalışanların kapasitelerini arttırmaya yönelik aktivitelerin planlanması
3
Çalışanların yetkinliklerini daha iyi kullanmasına odaklanılması
4
Çalışanın tutum ve davranışlarının geliştirilmesi

Who's it for?

1
Eğitim ve gelişim faaliyetlerine ihtiyaç duyan tüm kuruluşlar

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

English
Turkish

How It Works

Eğitim ihtiyaçlarının analizinin yapılması
Şirket geliştirme alanlarının belirlenmesi
Eğitimler için plan ve program geliştirilmesi
Programın ihtiyaç duyulan çalışanlara uygulanması

What Clients Ask

Q
İnsan sermayesi bu kadar önemli mi? Çok fazla arsa ve binamız var...
A
Bir kuruluştaki insanlar o kuruluşun sermayesidir. İnsan Sermayesi, bu insanların bilgi ve becerilerini içerir. Çalışanlara ve onların becerilerine, yeteneklerine, tutumlarına vb. yatırım yaparsanız kuruluşunuzu da geliştireceksiniz.
Q
Bu gelişmeleri kısa vadede görmek mümkün olabilir mi?
A
İnsan sermayesi, örgütün geleceği için her zaman maddi olmayan varlıklarla ilgili olmadığından kısa, orta ve uzun vadede geri dönüşler vardır. Dolayısıyla insan sermayesinin, satış gibi kısa vadeli hedefleri, kuruluşun rekabetçi işgücü hedefleri gibi orta vadeli ya da örgütün sosyo-kültürel manzarasını iyileştirme gibi uzun vadeli hedefleri vardır.

Locations

Turkey
Northern Cyprus
Online