Share

Takım Koçluğu

0 review
Reviews

MinimizedVideo

Overview

What

Takıma ayna tutup, tüm üyelerinin takımın bulunduğu yeri, hedeflediği yeri ve aradaki boşluğu keşfetmesini sağlamaktır.

What for?

1
Takımın hem kendi içinde hem de diğer partilerle (müşteriler, tedarikçiler, rakipler…vs) daha iyi/ güçlü ilişkiler kurması
2
Takımdaki sadece dominant olan değil her sesin duyulması
3
Takımın hedefe ulaşabilmesi için gerekliyse davranış / kültür değişimi konusunda daha cesur olabilmesi
4
Takımın aksiyon planı oluşturabilmesi ve değişen koşullar karşısında bu planları revize edebilmesi
5
‘Hedefe giden yolda ne iyi gidiyor, neyin değişmesi gerekli?’ sorularının sorulabilmesi ve değerlendirebilmesi içindir

Who's it for?

1
Takım dediğimiz bazen iki ortak, bazen hayli kalabalık iş ortakları
2
Ya da birlikte sonuç üretmeye çalıştığınız çözüm ortaklarınız olabilir

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
Online delivery

Available Languages

Turkish

How It Works

Takım koçluğu, raf eğitimlerden farklı olduğundan ilk başta şirket yetkilileriyle bir araya gelerek o takıma özel durum analizi yapılır.
Takımın neye ihtiyacı var, takım neye dönüşmeye çalışıyor, bu çalışmayla arzu edilen hedef nedir sorularının cevabı aranır.
Projenin amacı ve takımın durumuna göre bir tasarım yapılır ve bir akış hazırlanır.
Genelde 4-6 aylık döneme yayılacak şekilde 3-4 kez takımla bir araya gelinerek yürütülen çalışmalardır.

What Clients Ask

Q
Takım koçluğunun eğitimden farkı nedir?
A
Takım koçluğunda, takım bizzat kendi yaşadığı gerçek sorunlar üzerinde çalışır. Kendi gerçeğiyle yüzleşir. Bu zamana kadar halının altına süpürülen ne varsa ortaya çıkar. Takımdaki her sesin duyulduğu (beğensek de beğenmesek de) bir süreç yaşanır. Takım hedefine ulaşabilmek için önündeki engelleri tespit eder. Hangi güçlü yönleriyle bu engelleri aşabileceğini araştırır. Aksiyon planlarını oluşturur.

Go Deeper

Background

Yüksek performans gösteren takımların şans eseri ortaya çıkmadığına inanıyoruz.

Takım koçluğunda, tıpkı bireysel koçlukta olduğu gibi takıma ayna tutup, her bir takım üyesi tarafından takımın bulunduğu yeri, hedeflediği yeri ve aradaki boşluğu keşfetmesi sağlanır. Kendi ‘gerçek’ potansiyelini gören takım, hedefine ulaşmak için ihtiyacı olan çözümleri kendi bulur ve uygulamaya geçirir hale gelir. Elbette bu sonuç, tüm bu çalışmalar sırasında oluşturulan güven ortamıyla, birbirini daha iyi dinleyen, anlayan, takdir eden, birlikte eğlenebilen, kutlayabilen ve iyi paslaşan bir takıma dönüşebilmesiyle mümkün hale gelir.

Locations

Turkey
Online

Library

Videos
Takım Koçluğu - Suna Sorgüven