Share

Virüs (COVID-19) Sonrası Turizm Sektörü Stratejileri

0 review
Reviews

Overview

What

Turizmde virüs öncesinde var olan, sonrasında etkileri artan krizi ortadan kaldırmak, net tanımlar ve yaratıcı çözümler.

What for?

1
Sektörün sorunları, yanlışlarını basitçe belirleyip bilimsel ve doğru teşhisler ortaya koyarak en uygun çözüm önerilerini önermek.
2
Yapılmış olan ve sürdürülen hataların ortadan kaldırılması amacıyla ilgili ve bağlantılı sektörler ile sebep sonuç ilişkisi kurabilmek.
3
Turizmin farklı çeşitlerinden ülke ve uygulamaya en uygun olanların seçilmesi ve bu türlere odaklanarak olabilirlik çalışmaları yapmak.
4
Virüs sonrası fiziki ve sosyal durumların sektör içinde yaratacağı daralmanın yerine yeni ve farklı çözüm önerileri getirilmesi çalışmaları.
5
Turizm ve çeşitleri ile ilgili tanımların tam karşılıklarına uygun yeni işleyiş ve gelişim planları yapılarak hayata geçirilmesi projeleri.

Who's it for?

1
Yeni konaklama tesisi yatırım planı olan girişimciler
2
Mevcut tesislerini yenilemek isteyen yatırımcılar
3
Değişimi isteyen ve nasıl başlayacağını araştıran işletmeler
4
İleri teknolojik sistemlerin tesislere uygulanmasını düşünenler
5
AI, IoT, robotik benzeri uygulama ve dijitalleşme hedefleyenler

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

English
Turkish

How It Works

Yeni yatırım projelerinin incelenmesi, yeni kavramlara uygun değişiklikler önermelerini içeren detaylı proje çalışmaları
Bina tarzı, dekorasyon ve tefriş malzemelerinin seçilmesi, HVAC sistemlerinin en uygun çalışmaya yönelik kurgusu
Mevcutta çalışmakta olan ve/veya tadilat gerektiren tesislerin yenilemesi için proje destekleri ve cihaz önerileri
Yapılacak tüm çalışmalarda çevre, su/enerji tasarrufu, sağlıklı gıda üretim ve tüketimi, atık yönetimi senaryolarının hazırlanması
Tesislerin kazanımları ve sağlık şatlarına uyumluluk derecelendirme kontrol noktalarının oluşturulması ve raporlanması

What Clients Ask

Q
Virüs (COVID-19) sonrasına uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmalar için kolay anlaşılır bir reçete var mı?
A
İyimser tahminle 2 yıl sürecek bir belirsizlik döneminin iyi değerlendirilerek hazırlıkların doğru ve olması gerektiği gibi yapılması büyük kazanım olacaktır. Bu amaçla hedeflenen iyileştirme projelerine ışık tutacak değişik usuller mevcuttur. Her uygulama kendi içinde iyi bir olabilirlik çalışmasının parçası olursa kazanım söz konusu olacaktır.
Q
Tesislerin hangi bölümlerinde kritik düzenleme ve planlama yapılması hedeflenen amaca ulaşmakta en kısa ve iyi yöntemdir?
A
Binanın kabuk yapısından başlayıp önemli bölümlerin irdelenmesi ile işleyiş, çalışanlar, hizmet şartları aşamalarında yenilikler yapılması gerekli olacaktır. Öngörü olarak lobi, odalar, ortak kullanım alanları, mutfaklar, barlar, çamaşırhane bölümlerinde sistem, fonksiyon ve cihazlar bakımından büyük farklılıklar olacaktır
Q
Yapılacak çalışmalar yatırım geri dönüş süresini hangi oranda uzatır ve ilave para harcama gerektirir?
A
Normal şartlarda iyi ve eş güdümlü bir mühendislik çalışma planına uygun hareket edilirse maliyet artışları en az seviyede kalabilir. İlave olarak öncelikle sağlık bilgisine uygun olan ana kalemlerin ele alınması, sonrasında isteğe bağlı ilavelerin yapılabileceği bir esnek çalışma ve karar verme ortamı oluşturulması fayda sağlayacaktır. Böylece tüm harcamalar en düşük rakamlarda kalabilir.

Go Deeper

Background

COVID-19 bilinmez bir denklem gibi görünse de deneyimler hedeflenen değişimi planlamayı mümkün kılar.

Market Practices

Konaklama sektörü virüs tedbirleri ile küçülmeye karşı kendi içinde değişik ve birbirini tamamlayan tür ve tarzlar devreye alınarak kazanım elde edebilir. Güncelde hizmet tarzlarına ait belirgin, kabul görmüş kavram ve uygulamalar eksiktir. Otel içine sağlık, gurme, MICE, kültür gibi dalları koyup sonuca ulaşmak olanaksızdır. Daha keskin hatlar, belirgin özellikler ve yeni yöntemler ortaya konmalıdır. Böylece yeni projelerde AI, IoT, robot teknolojilerinden en büyük fayda sağlamak gerekecektir.

Future Trends

Tesislerde fiziksel iletişim bağlarını en alt düzeye indirecek, pek çok işlemi akıllı cihazlar alt yapısı ile yapabilecek, odalar ve ortak alanlarda farklı minimal çözümlerin uygulanması söz konusu olacaktır. Bu ise hem tesis planlamasında büyük değişimler ortaya çıkartacak hem de çalışanlar için yeni mücadele alanları yaratacaktır. Çevre, iklim, temiz hava-su-gıda-enerji konularında daha etkin çözümler ile birlikte sıfır enerji bina teknolojisi uygulanacaktır.

Locations

Türkiye
Orta Doğu
Afrika
Rusya
Kıbrıs