Share

Virüs (COVID-19) Sonrası Endüstriyel Mutfak ve Çamaşırhane Dönüşümü

0 review
Reviews

Overview

What

Mutfak ve çamaşırhanelerde kavram ve cihaz bakımından oluşacak büyük değişim için yeni dönemde yapılabilecek bilimsel, akılcı hazırlıklar.

What for?

1
Belirsizlik içinde ve durmuş olan sektörlerin çalışmaya başlayacağı tarihe kadar uyumlama projelerinin hazır olması zaman kazandıracaktır.
2
Yeni ve farklı bir yol haritası hazırlanması konaklama ve sağlık hizmeti veren tesislerde tümden kazandırıcı etkilere sahip olacaktır.
3
Değişim sürecinin farkında olan, gerçekleşmesi gerektiğine inanan ancak "nasıl?" sorusuna yanıt arayan yatırımcı ve işletmeler için kılavuz.

Who's it for?

1
Belirsizlik zamanı olumlu hazırlık dönemine dönüştürmek isteyen tesis
2
Değişimi takip eden ve geleceği planlamayı hedefleyen yatırımcılar
3
Farklı yöntemler kullanmak için alt yapı hazırlamak isteyen işletmeler
4
Verim ve kazanım etkenlerini projelerine aktarmak isteyen girişimciler
5
Çevre ve sağlık bilgisini üst düzeye çıkartmak hedefindeki her birey

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
Free demo/workshop
Documentation

Available Languages

English

How It Works

Mevcut tesisin alt yapı ve çalışma olanaklarının uygunluk tespiti ve detaylı rapor çalışmalarının düzenlenmesi.
Tespit edilen kritik noktalarda en etkin iyileştirme metotlarının belirlenmesi, düzeltme planlarının hazırlanması.
Yapılacak işler ile ilgili olabilirlik çalışmalarına esas olacak malzeme seçimi, temin olanakları, iş planı, işçilik bedellerinin hesabı.
Tesisin doluluk durumuna göre iş planlaması, tarihler, ekipler, malzemelerin satın alınması, detaylı uygulama projelerinin hazırlanması.
Uygulamalar sonrası işletme raporlarının değerlendirmesi, kazanım ve elde edilen fayda oranlarının tarafsız denetimi, diğer yapılacak işler.

What Clients Ask

Q
Covid 19 ile mücadele kapsamında konaklama, sağlık, eğitim, gıda üretim tesislerinde alınması gereken dikkat çekici önlemler var mıdır?
A
Virüs etkisi en çok gıda üretim ortamlarında etkendir. Bu nedenle alınacak önlemler hem tesisin iyileştirilmesi hem de daha sonraki aşamalarda yeni tür virüslerin ortaya çıkmasını önleyici tedbirler olarak ciddi bir düzeyde ele alınmalıdır.
Q
İşletme açısından ele alındığında alınması önerilen tedbirler misafirlerin konforunu azaltacak yönde mi gelişecektir?
A
Burada iki aşama söz konudur. • Birincisi mevcut tesislerde kullanılmakta olan alt yapının iyileştirilmesi ile elde edilecek kazanımlardır. • İkinci aşama yeni tesis planlaması ve inşaatı için geliştirilmesi gereken projelerdeki detaylardır. Her iki aşama misafirin güvenliğini artırma ve konforunu yükseltme hedefi ile gerçekleşecektir.

Go Deeper

Background

Covid 19 bilinmeyen ve tahmini zor bir soru olarak tüm sektörleri etkilemektedir. Eğer bilinmeyenler bilinen ve tedbir alınan şekle dönüştürülürse işler kolaylaşacaktır.

Market Practices

Genel olarak konaklama, sağlık, eğitim, gıda üretimi alanlarında eldeki yapı, işleyiş ve hizmet tarzı önerilen sağlıklı kalma yöntemleri ile kapasiteleri %50-65 arasında düşüş şeklinde etkileyecektir. Bunun anlamı gelir kaybı ve işletme şekillerinde değişiklikler olarak ortaya çıkacaktır. Oturma kapasiteleri, kişiler arası güvenli mesafe, ürün çeşitliliği, hizmet tarzı büyük oranda farklı uygulanabilir modellere evrilecektir. Sürecin uzun sürmesi beklendiği gerçeği göz önünde tutulmalıdır.

Future Trends

İki ana dalı irdelemek olasıdır. 1. Gıda üretim, saklama ve tüketim usullerinde köklü değişim olması beklenmelidir. 2. Hizmet şekli daha merkezi ve güvenli hazırlık yöntemleri kullanılarak sağlıklı beslenmeye destek verecek yeni uygulamaları işaret etmektedir. Pişirme ve pazarlama tarzlarında değişiklikler sürpriz olmamalıdır. Çevre ve atık yönetiminin üretimin ayrılmaz bir parçası olması beklenmektedir. Bunlara uyum yeterli olacaktır.

Locations

Türkiye
Orta Doğu
Afrika
Avrupa
Rusya