Share

Turizm Sektörü ve Oteller İçin Covid 19 Önlemleri

0 review
Reviews

Overview

What

Oteller ve tatil köylerine yönelik en etkin Covid 19 önlemlerinin tanımlanması ve uygulama detay bilgilerinin paylaşımıdır.

What for?

1
Konaklama sektöründe alınması gerektiği zorunlu olan tedbirlerin kolay uygulama pratiğidir.
2
Tesislerin alt yapı özelliklerinin virüs önlemine uyarlanma yöntemlerinin açıklamasıdır.
3
Tesislerin mevcut alt yapısını ortaya çıkartan ve yapılması gerekenleri gösteren teknik bir reçetedir.
4
Pazarlama etkisini artıracak ve misafirlere olumlu, güven verici ortam hazırlayacak çalışmaların yol haritasıdır.
5
Virüs önlemi yanında işletmeye alt yapı iyileştirilmesi ve düzeltme olanağı sağlayarak ekonomi kazandıracak işlemlerdir.

Who's it for?

1
Oteller ve tatil köylerini sağlıklı şekle dönüştürmek isteyenler
2
Rekabet ortamına ayak uydurmak isteyen yatırımcılar
3
Yeni sağlık kurallarına uyum oluşturmak isteyen işletmeler
4
Rakiplerinden ileri aşamaya geçmeyi hedefleyen işletmeler
5
Çalışanlarına sağlıklı ortam hazırlamak isteyen yatırımlar

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

English
Turkish

How It Works

Tesislerin alt yapılarının hazırlanmış tabloya göre kontrolü, yapılacak işlerin tespit ve raporlanması
İyileştirme kapsamına temel olacak projelendirme, detay uygulama ve malzeme temin çalışmaları
Yapılacak işler ile ilgili teknik şartname hazırlanması ve ürün marka, model belirlenmesi
Tadilat ve yenileme çalışmalarına uygun proje yönetimi planları oluşturmak
Bütçe, satın alma ve uygulama işlemlerinin koordinasyonu ve zamanlama planları hazırlamak

What Clients Ask

Q
Covid 19 için bakanlık tarafından yayınlanan ve tesislerde alınması gerekli olan önlemler yeteri kadar anlaşılır mı?
A
Konuyla ilgili kafa karışıklığının üst düzeyde olduğu gözleniyor. Bunun nedeni Covid 19 nasıl oluştu, hangi şekillere dönüşecek ve bütün bu kapsamda tesislerin nasıl yeterli tedbirler alması gerekiyor sorularının doğru yanıtlanması gerekiyor. Diğer yandan tesislerin teknik alt yapılarının yetkili makamların uyarmasına gerek duymadan tüm zararlı formların oluşum ve yayılmasına engel olacak temel tedbirleri alması yeterli olacaktır.
Q
Bakanlık tarafından hazırlanmış bir kontrol listesi mevcut mu?
A
Yoruma açık yüzlerce maddelik listeler yapılmış ancak uygulamaya yönelik ve anlaşılır yöntem mantığı eksik. Bu durum kafa karıştırıyor.
Q
Bakanlık tesislere güvenli sertifika için kontrol ve denetimi nasıl yapacak?
A
Bu kapsamda görülen en büyük sıkıntılı buradan kaynaklanıyor. On binlerce tesisin belge başvurusunu değerlendirecek ve eksiklerin akılcı yoldan tamamlanmasına izin verecek kişi veya firmalar ortada yok. Bu durum kalite belgeleri gibi sadece para verip belge almaya dönüşürse sadece yabancı kaynaklı firmalara para kazandırmış olacaktır.
Q
Belgenin alınması yeterli midir?
A
Burada da net olmayan gri bölgeler mevcut. Kapsam içindeki tüm işlemlerin ciddiyet ve kararlılık içinde sürdürülmesi gereklidir. Bu nedenle tesislerin kendi sağlık seviyelerini iyileştirecek çalışmaların içinde olması ve güncellemeler ile yenilikleri takip etmesi önerilir. Kontrol listesi bir kılavuz olarak işletmelere kolaylık kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Go Deeper

Background

Covid 19 karşısında alınması gereken önlemlerin net ve anlaşılır olması önemlidir. Bununla birlikte tesisleri yeni proje ve eski tadilat projesi olarak iki ana gruba ayırmak olasıdır. Yeni projelerde eskiden getirilen yanlış uygulamaların terk edilmesi ve yeni düzenlemelere uygun planlar yapılarak bunların hayata geçirilmesi tavsiye edilmektedir. Tadilat projelerinde mevcut alt yapının belli oranlarda değişmesi inşai açıdan sıkıntı yaratabilir. Bunun için kapsamlı bir proje hazırlanması ve uygulanması en iyi yöntemdir. Havalandırma sistemleri kadar odalar ve diğer alanlardaki yer ızgaralarının kritik olduğu bilinmektedir. Bunun önlemi olarak sızdırmaz ve sifonlu tertibatlar kullanılmalıdır. Ayrıca teması önleyecek mekanizmaların mevcuttaki basma düğmesi, anahtar, kapı gibi detaylara uygulanması gerekecektir.

Market Practices

Oteller ve tatil köyleri endüstriyel bina tanımı kapsamındadır. Bunun anlamı binaların 7/24 hizmet verecek tarzda inşa edilmiş, tesis içinde donatılan cihazların sağlam ve dayanıklı olması gerekliliğidir. Bu temel görüşe rağmen özellikle alt yapı uygulamalarında hata ve eksiklikler göze çarpmaktadır. Virüs havada asılı kalmakta, yüzeylerde belli süreler işlevini sürdürmekte ve bulaşma ile yayılmaktadır. Bu özelliği dikkate alınarak tüm yapı içinde gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.

Future Trends

Konaklama tesislerinde Covid 19 ve onu takiben ortaya çıkacak türevlerine karşı tedbirlerin kafa karışıklığına meydan vermeden ve teknik gereksinimlere göre uygulamaya alınması önemlidir. Hazırlıksız yakalanılan bu salgında alınan geçici tedbirlerin etkisiz olduğu görülecektir. İleri aşamada önce virüs oluşumunu önleyecek çevre ve alt yapı projeleri öne geçecek, sonra tesislerdeki havalandırma, klima sistemleri yemek ve çamaşırhane düzenleri büyük ölçüde değişecektir. Buna hazırlık yapılmalıdır.

Locations

Türkiye
Orta Doğu
Afrika
Rusya
Avrupa
Online

Library

Files