Share

Faaliyette Olan Endüstriyel Mutfaklarda Verimlilik Artışı

0 review
Reviews

Overview

What

Mutfakta kazanım oranı gıda sektöründe 7/1; içecekte 13/1 dir. Ama bunun için doğru hazırlanmış bir reçeteyi uygulamak gerekir.

What for?

1
Kazanan mutfaklar için ilk yapılması gereken özgün ve doğru bir plan hazırlamaktır. Her tesisin kendine özel bir işleyişi olmalıdır.
2
Mutfak alanlarının cihazlarla doldurulması yerine verilecek hizmete uygun ve sadece gerekli olan cihazı satın alarak yatırım optimizasyonu
3
Mutfakta menüye uygun cihazların uzun süre kullanılması ile elde edilecek tasarruf ve işletme masraflarının en az düzeye indirilme çalışması

Who's it for?

1
Mutfak işleticisi veya yatırımı düşünen girişimciler
2
Yemek hizmetini en yüksek seviyeye taşımak isteyen işletmeler
3
Mekânlarını ve sunumlarını marka haline getirmek isteyenler
4
Ünlü ve yıllanan marka isimler yaratmayı ve sürdürmeyi hedefleyenler

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
Online delivery

Available Languages

English

How It Works

Hangi ürünlerin nasıl, ne yöntemle ve hangi tarzda hazırlanacağı, pişirileceği ve sunulacağına yönelik teknik çalışmalar.
Kullanılacak ham madde ve ürünlerin temini ile ilgili bilimsel ve sağlık bilgisine dayalı çalışmaların yürütülmesi.
Damak tadı ve kalite çizgilerinin üst katmanlarda buluşmasını temin edecek bilimsel gıda teknikleri ve teknolojik çözümler.
Hangi cihazları, marka ve modelleri tercih etmek gerektiği hakkında bilimsel ve sayısal veriler bütünüdür.

What Clients Ask

Q
Yeni restoran ve kafeler neden açıldıktan sonra 6 veya 18 ay sonra ya kapanıyor veya el değiştiriyor?
A
Konunun iki farklı boyutu vardır. Birincisi işi yeteri kadar bilmeden maceraya atılmaktır. İkinci ve ölümcül olanı ise ilk yatırım planının olmaması veya yapılmamasıdır. Bu durumda sürekli harcamalar yapılmakta ve geri ödeme bilgisi olmadan yatırım maliyeti suni olarak artmaktadır.
Q
Orta karar bir restoran yatırımı neye mal olur?
A
Bu soruyu yanıtlamak için orta uzunlukta bir fizibilite çalışması yapılmasını önermekteyiz. Ancak bu çalışmanın işin başında ve bilfiil çalışacak kişiler ile yapılması sonradan oluşacak fazla ve gereksiz harcamaları önleyici olmaktadır.
Q
Bu tarz bir fizibilite çalışması maliyetli midir? Süre ne kadar olabilir?
A
En ufak bir mutfak için beş sıfırlı rakamlar söz konusudur. Buradan bakıldığında yapılan hizmet yatırımı kârlı yapacak önemli detaylar içerir. Buradaki kritik eşik, fizibilitenin yetkin ve tarafsız profesyoneller tarafından yapılmasıdır. Çalışmalar en fazla iki hafta sürer.
Q
Doğru cihaz var mıdır?
A
Her tesisin işleyişine göre doğru cihazları tespit etmek uzmanlık çalışması gerektirir. Bu çalışma cihazın kapasitesi, adedi, markası, modeli ve kullanım fonksiyonlarını içerir. Ürün türüne göre bir işletmede en fazla kullanılan bir cihaz diğer işletmede gereksiz yatırım maliyeti olabilir.
Q
Satıcı ve üretici firmalar bu hizmeti verebilir mi?
A
Kendi ürünlerini bolca ve süsleyerek pazarlamaları onların becerisidir. Ancak yatırımcı ve işletmenin bağımsız ve tarafsız danışmanlar ile çalışması yatırım ve işletme maliyetini doğrudan aşağı çekecek niteliktedir. Bedava peynir fare kapanında bulunur.

Go Deeper

Background

Bir mutfakta gerekli ve gereksiz cihazlar ayrımını iyi yapabilmek işe kazançlı başlamak demektir.

Market Practices

Mutfaklarda cihazlar el yordamı ile belirlenmektedir. Çünkü projeler ya firmalara veya şeflere göre belirlenmektedir. Bunun en kritik zorluğu, belli markalara bağımlı kalmaktır. İkinci sıkıntı ise, çalışan değişikliğinde mutfağın yeni gelenin görüşüne göre ciddi değişikliklere uğramasıdır. Bunu önlemek için mutfakların teknik normlar ve doğru cihazlar ile donatılması önerilmektedir. Böylece çalışan değişikliğinde cihaz veya mahal değişikliği sıfırlanmış olacaktır. Bu konuda sektörde bilgi eksik.

Future Trends

Küresel kriz mutfaklarda farklı ve akılcı çözümleri önermektedir. Ana cihaz ve işletme maliyetleri gıda üreten tesislerde ciddi tedbirler almayı zorunlu kılmaktadır. Yakın ve orta erimde menülerde radikal değişimlerin yapılacağı konuşulmaktadır. Buna paralel olarak daha sağlıklı gıda pişirme ve sunma yöntemleri üzerinde çalışılmaktadır. Mutfakların yerleşim ve çalışma prensipleri büyük ölçüde değişecektir.

Locations

Türkiye
Orta Doğu
Afrika
Rusya