Share

Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Denklemi

0 review
Reviews

MinimizedVideo

Overview

What

Atık yönetimi bir endüstriyel tesiste oluşan çöplerin fayda eksenine dönüştürülmesidir.

What for?

1
Bütünsel bir program ve eylem planı çerçevesinde atık oluşum noktasında dönüşüme olanak sağlayan farklı teknik alt yapı ve düzenekler sunar.
2
Atık değerlendirme kavramının geri kazanım ekonomisi ile ilişkisinin doğru olarak kavranmasının önemini vurgular ve yöntem önermesi yapar.
3
Atık oluşumunu önleyici tedbirler hakkında herkesin kolaylıkla ulaşacağı, kullanacağı paylaşımcı bilgileri ve uygulama kılavuzları oluşturur
4
Kompost veya biyo-dizel elde edilecek projelendirme ve alt yapı bilgilerini uygulamaya koymak için detay bilgiler sağlar.
5
Sıfır Atık kavramının gerçek anlamına uygun yapılması gerekenleri, uygulanabilir işlemleri, sosyal sorumluluk projelerini ortaya koyar.

Who's it for?

1
Oteller
2
Hastaneler
3
Restoranlar
4
Okul ve kampüsler

Features

Documentation

Available Languages

Turkish

How It Works

Projede alınması gereken alt yapı tedbirleri
Uygun yöntemin seçilmesi ve teknik gereksinimlerin listelenmesi
İkinci derecede etkin olan tedbirlerin alınması için maddeler
%100 e en yakın dönüşüm olanaklarının tespit ve uygulama çalışmaları
Zararlı atıklar örneğin ağır metaller, organik kirleticiler, asbest, radyoaktif atıklar, hastane ve bulaşıcı atıklar için alınacak tedbirler

What Clients Ask

Q
Atıksız projeler olası mı?
A
Proje aşamasında alınacak tedbirler ile atık üretmeyen, atıkların tekrar değerlendirilerek enerji elde edilen sistemler kurgulanabilir. Özellikle otel, restoran, hastane gibi işletmelerin yaş atıkları artı bir değer olarak ekonomik değere sahiptir.
Q
Atıksız Proje ile Sıfır Atık aynı mıdır?
A
Kavram olarak benzeşir. Sıfır atık söz konusu olduğunda ham madde için kullanılan ve her türlü geri dönüşümlü malzeme işin içine girer. Planlama kısmı daha detaylıdır.
Q
İyi planlanmış ve uygulanan Atık Yönetimi tesise ne değer kazandırır?
A
İki kazanım vardır. Birisi çevre etkisi ve karbon ayak izi azaltılması. İkincisi tesisin kapasitesine göre %10-25 yakıt ve enerji katkısıdır.
Q
Bir tesis yakın bölgedeki başka tesislerin atıklarını da işleyebilir mi?
A
Eğer aynı işletmenin coğrafi olarak birbirine yakın tesisleri için merkezi bir çözüm planlanabilir. Farklı tesisler için durum karmaşık olabilir. İdeal olan her tesisin kendi atık yönetim sistemine sahip olmasıdır. Böylece hijyen artırılır ve kirlilik riski azaltılır.

Go Deeper

Background

Atık bir şekilde değer anlamına da sahiptir. Bu açıdan bakılırsa atık yönetimi planlamasının uygulanabilir, kolay anlaşılabilir ve böylece basit algılanabilir özellikte olması gereklidir. Çünkü pratikte önceden hazırlanan senaryoya uygun olarak atılan her adım hedefin elde edilmesi için önemlidir.

Market Practices

Birçok aşamada atık önleyici ve geri dönüştürücü mühendislik hizmetleri çok önemli anlam ifade etmeye başlayacaktır. Atık tesislerinin çalışma yöntemleri, atık önleme - tekrar kullanım - malzeme geri dönüşü mühendislik uygulamaları planlanması başarı için gereklidir. Sıfır atık yönetimi için tüketime sunulan her tür saklama ve taşıma elemanlarının dönüşebilir, birden fazla tekrar kullanıma uygun olması ambalaj bakımından önemlidir.

Future Trends

Sıfır atık kapsamında restoran, otel, hastane gıda üretim kısımlarında alınacak bazı basit tedbirler ile sosyal sorumluluk projelerinin de hayata geçirilmesi olasıdır. Böylece projeler iyi kurgulandığında tekrar yenilebilecek ve dönüştürülecek özellikte atık yönetimi ortaya çıkacaktır. Açlık artan nüfus ile daha olumsuz duruma geleceği için bu tarz projelerin uygulama başarıları önem kazanacaktır.

Locations

Türkiye
Orta Doğu
Afrika

Library

Videos
Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Denklemi - Serdar Sağlamtunç