Share

Giderlerin Etkin Yönetimi ve Verimlilik Artış Yöntemleri

0 review
Reviews

Overview

What

Gider haritalarındaki trendlere odaklanarak, kaliteden ödün vermeden, faydayı maksimize edecek şekilde giderlerin önceliklendirmesi.

What for?

1
Verimliliğin arttırılarak, kıt kaynakların daha öncelikli alanlara kanalize edilebilmesini sağlamaya yöneliktir.

Who's it for?

1
Daha verimli ve rekabetçi olmak isteyen kurumsal işletmeler
2
Kurumsallaşmış ve geçmiş gider trendine ulaşılabilen işletmeler
3
Gider paylarında hammadde payı nispeten az olan işletmeler

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish

How It Works

Yatırım planlamasında kullanılan fayda/maliyet analizlerinin benzerinin, geçmiş gider trendleriyle desteklenerek opexler için hazırlanması
Opexlerin kategorize edilmesi ve 1 birimlik giderin ne kadar fayda oluşturduğu ortaya konulması
Tek seferlik değil sürdürülebilir hedefler koyarak takip ve uyarlamalara uygun bir modelleme hazırlanması
Proje sahiplerine giriş ve yönetime ise takip portalleri hazırlanması. İletişim ve ödüllendirme platformları hazırlanması
Her bir hedef kaliteden feragat edilmemesi yönüyle titizlikle ele alınmalı. Personel, malzeme/araç azaltma hedefi olmadığı taahhüt edilmeli.

What Clients Ask

Q
Startup şirketleri için verimlilik yönetimi programı faydalı olur mu?
A
Startuplar doğası gereği henüz kurumsallaşmamış ve giderleri henüz karmaşıklaşmamıştır. Gider yönetimi ve verimlilik bu aşamada startupların hayatta kalmasında büyük önem arz etse de bir çok gideri geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda gerçekleştiririler. İlk yıllarında klasik bir gider haritası olulturulamayacağından bu program startuplar için uygun olmayacaktır.
Q
Danışmanlık paketinden Üretim sektöründe faydalanılabilir mi? ?
A
Üretim sektöründe, yoğunlukla hammade ve nakliye maliyetlerin payı yüksektir. Ayrıca ürün veya üretim maliyetlerinin kolay değişemez yatırımlara bağımlılığı oldukça yüksektir. Bu sebeple üretim faaliyetlerinde verimlilik daha ziyade otomasyon ve renovasyonla sağlanabilmektedir. Bununla birlikte farklı yerlerde üretim ve yönetim merkezleri, satış ofisleri veya şubeleri var ise bu verimlilik programı, merkezileşme, satış kanallarının ve lojistik optimizasyonu gibi alanlarda fayda sağlayacaktır.
Q
Nihayetinde personel çıkartılması ve çalışan haklarının azaltılmasına mı sebep olacak?
A
Bu program giderleri en fayda sağlayacak alanlara kaydırmayı önerir, gider azaltmayı önermez. Verimlilik projelerinde genellikle gider kısma programları ele alınır ancak bu kalıcı ve sürdürülebilir bir fayda sağlamaz, sadece günü kurtarır. Etkin verimlilik yönetiminde kaliteden ve kaynaklardan ödün verilmez. Kişi bazlı hedefler yerine süreç bazlı hedefler ele alınır. Mevcut kaynakların çalışmaya en uygun şartlarda nasıl daha verimli kullanılabileceği problemine çözüm arar.

Go Deeper

Background

Özellikle hizmet sektöründe gider paylaşımı kritiktir. çoğu zaman bazı gider kalemlerine dokunulmaya çekinildiğinden, bazı daha faydalı olabilecek giderlere izin verilmemektedir. Oysaki hangisinin dokunulmaz olduğu veya hangisinin daha fazla fayda sağlayacağı veya Şirketin gelecek stratejisine uygun olduğu analiz edilemez. Yatırım analizlerinden daha detaylı bir veri analizi gerektiren gider verimlilik analizlerinde kaldıraçlar belirlenir ve her birindeki 1 birimlik artışın Şirket hedeflerine katkısı ortaya konur.

Market Practices

Telekomünikasyon sektörü, sağlık ve turizm sektörleri gider dağılımları ve süreç yoğunluğu ve karmaşıklığından dolayı Verimlilik programlarına uygundur. İşletme ne kadar kurumsallaşmış ve şubeleşmişse sağlanacak fayda o kadar fazla olacaktır.

Future Trends

Pandemi döneminde oluşan veriler ışığında Uzaktan çalışma döneminde ürün destek ve satış faaliyetlerinde esnek/uzaktan çalışmanın verimlilik etkisi irdelenecektir.

Locations

Türkiye
Online