Share

Satınalma Proseslərinin Layihələndirilməsi vəya İnkişafı

0 review
Reviews

Info

Content

Satınalma proseslərinin araşdırılması, təkmilləşdirməyə açıq sahələrin müəyyən edilməsi, inkişaf adımlarının planlaşdırılması və həyata keçirilməsidir. Şirkət qurulma mərhələsindədirsə, satınalma prosesləri və prosedurları şirkət rəsmiləri ilə qurularaq təhvil verilir.


İşləyiş:


Əvvəlcə mövcud satınalma proseslərini təhlil edirik.


Cari satınalma prosedurlarını və tətbiqlərin prosedurlara uyğunluğunu nəzərdən keçiririk.


Mövcud proseslərdə yaşanan problemləri təhlil edirik.


Hazırkı təchizatçı performanslarını nəzərdən keçiririk.


Araşdırmalar nəticəsində lazım olan dəyişiklikləri və təkmilləşdirmələri müəyyən edirik.


Satınalma prosedurlarının yenidən qurulması, təchizatçının inkişaf proseslərinin müəyyən edilməsi vs. tətbiq addımlarını müəyyən edir və şirkət rəsmiləri ilə birlikdə aktivləşdiririk.

Overview

What

Satınalma proseslərinin araşdırılması, təkmilləşdirməyə açıq sahələrin müəyyən edilməsi, inkişaf adımlarının planlaşdırma və həyata keçirmə

What for?

1
Davamlı satınalma prinsiplərinə riayət etməklə maksimum xidmət keyfiyyəti ilə optimal satınalmaların həyata keçirilməsi üçündür.

Who's it for?

1
Biznes sahibləri
2
Şirkətin Baş Rəhbərliyi
3
Satınalma Menecerləri
4
Təchizat Zənciri Menecerləri
5
Satınalma / Təchizat Zəncirinin Peşəkarları

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Azerbaijani
Turkish

How It Works

Mövcud satınalma proseslərini təhlil edirik.
Cari satınalma prosedurlarını və tətbiqlərin prosedurlara uyğunluğunu nəzərdən keçiririk.
Mövcud proseslərdə yaşanan problemləri ve təchizatçı performanslarını təhlil edirik.
Araşdırmalar nəticəsində lazım olan dəyişiklikləri və təkmilləşdirmələri müəyyən edirik.
Satınalma prosedurlarının yenidən qurulması, təchizatçının inkişaf proseslərinin müəyyən edilməsi və s. tətbiq addımlarını müəyyən edirik.

Locations

Azerbaycan
İran
Türkiye
Online