Share

Mikro Danışmanlık: Yönetim Kontrol Sistemleri

0 review
Reviews

Info

Content


Yönetim Kontrol Sistemleri


Birbirini tamamlayan 4 modül ve şirketinize özel olarak gerçekleşecek 5. modülle, tamamen uygulamaya yönelik bir programdır.
Bu program sonunda yönetim kontrol sistemleri ile ilgili önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. 


İlk 4 modül, Çarşamba günleri 20:00 – 22:30 saatleri arasında online olarak gerçekleşecektir. 5. modülün tarih ve saati şirketinize özel olarak sizinle birlikte belirlenir.


Program Modülleri


Modül 1: Hedeflerle Yönetim
Modül 2: İç Denetim & İç Kontrol
Modül 3: Bütçe ve Finansal Kontrol Araçları
Modül 4: Kurumsal Performans Yönetimi (Balanced ScoreCard)
Modül 5: Şirkete Özel Uygulamalar


Program Danışmanları


Erkan İşçimen 
Kıvanç Sekizkardeş
Ali Rıza Çalışkan
Didem Sever


 

Overview

What

Yönetim Kontrol Sistemleri'ne yönelik kavram, araç ve uygulamalarını içeren 5 modülden oluşan online bir programdır.

What for?

1
Hedeflerle Yönetim kavram, altyapı ve uygulamalarına hakim olmak
2
İç Kontrol ve İç Denetim sistemlerinin kapsamını, özelliklerini, bileşenlerini, ilgili aktörleri örnek uygulamalarla ele almak
3
Şirketinize uygun bütçe yaklaşımı ve finansal kontrol araçlarını belirlemek ve devreye almak üzere yol haritası oluşturmak
4
Kurumsal Performans Yönetimi yaklaşımımı bütünsel olarak anlamak, Balanced Scorecard sistemini tanımak ve örnek uygulamalarla hakim olmak

Who's it for?

1
Şirket kurucu / Sahip / Ortakları
2
Profesyonel Yöneticiler / Yönetici Adayları
3
Bütçe / Performans Yönetimi / Planlama vb. alanlarda çalışanlar
4
İç Denetim / İç Kontrol alanlarında çalışanlar

Features

Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish

How It Works

Eğitimler, "Zoom" üzerinden online gerçekleştirilir. Her modül uygulaması öncesi katılımcılar ile toplantı linki paylaşılır.
Her modülün sonunda katılımcıların kendi deneyimlerini veya sorularını paylaşabilecekleri etkileşim bölümü yer alır.
Eğitim sunum ve dökümanları katılımcılarla paylaşılır.
Birebir seanslarda katılımcı şirketin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik bir gündem oluşturulur.

Locations

Online

Library

Photos