Share

Əmək Haqqı və Müavinətlər Sistemi

0 review
Reviews

Info

Content

Şirkətlər üçün ixtisaslı insan resurslarını təmin etmək və elde tutmaq üçün zəruri olan davamlı əmək haqqı və əlavə müavinətlər sisteminin yaradılması hizmetidir.


 


* İlk öncə şirkət mövqelərinin iş böyüklükləri analiz edilir.


* Əmək haqqının təbəqələşməsi modeli şirkət strategiyalarına uyğun olaraq qurulur


* Bu səviyyələrdə mövcud mövqelər yerləşdirilir, səviyyələr arasında keçid qaydaları müəyyən edilir.


* Proses və ya təşkilatla bağlı konfiqurasiya təklifləri paylaşılır.


* İşə qəbul, karyera və ehtiyat prosesləri bu modelə uyğun qurulur.


* Kritik mövqelər müəyyən edilir və bu vəzifələr üçün ehtiyat və inkişaf proqramları yaradılır.

Overview

What

Davamlı əmək haqqı və əlavə müavinətlər sisteminin yaradılması.

What for?

1
Ədalətli əmək haqqı sisteminin qurulması
2
İşçilərin motivasiyası və inkişafı üçün davamlı bir modelin yaradılması
3
Vəzifələrin iş ölçüləri ilə əmək haqqı və təbəqələndirmə sistemlərinin uyğunlaşdırılması
4
İşə qəbul, karyera və ehtiyat proseslərinin əmək haqqı və müavinət sistemi ilə uyğunlaşdırılması

Who's it for?

1
Biznes sahibləri
2
Şirkətin Baş Rəhbərlikləri / İdarə Heyətləri
3
İnsan Resursları menecerləri / mütəxəssisləri
4
Əmək haqqı - Müavinətlər - Təşkilati İnkişaf üzrə Mütəxəssislər
5
Personalın Kompensasiyasına Məsul Maliyyə Mütəxəssisləri

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Azerbaijani
Turkish

How It Works

İlk öncə şirkət mövqelərinin iş böyüklükləri analiz edilir.
Əmək haqqının təbəqələşməsi modeli şirkət strategiyalarına uyğun olaraq qurulur
Bu səviyyələrdə mövcud mövqelər yerləşdirilir, səviyyələr arasında keçid qaydaları müəyyən edilir.
Proses və ya təşkilatla bağlı konfiqurasiya təklifləri paylaşılır.
İşə qəbul, karyera və ehtiyat prosesləri bu modelə uyğun qurulur.

Locations

Azerbaycan
İran
Türkiye
Online