Share

Logistika Tətbiqlərinin Layihələndirilməsi vəya İnkişaf Etdirilməsi

0 review
Reviews

Info

Content

Logistika proseslərinin tədqiqi, sistemlərin inkişaf aspektlərinin müəyyən edilməsi və inkişaf mərhələlərinin aşkarlanmasıdır. Əgər şirkət qurulma mərhələsindədirsə, bu, logistik ehtiyacların müəyyən edilməsi və istismara verilməsi xidmətidir. 


İşləyiş:


Mövcud logistik prosesləri araşdırırıq.


Mövcud logistika müqavilələrini və texniki xüsusiyyətləri nəzərdən keçiririk.


Tətbiqdə yaşanan nasazlıqların aşkar edilməsini təmin edir və qeyd olunan problemləri aradan qaldırmaq üçün həll yolları hazırlayırıq. bu təkmilləşdirmələr üçün şirkət işçiləri ilə koordinasiyada işləyirik.


Əgər tələb olunarsa, logistika qrupu, istehsal qrupu, təchizat zəncirinin idarə edilməsi, satış, maliyyə işləri və hüquq departamentləri ilə birlikdə şirkətin logistik ehtiyacları üçün texniki şərtləri və tender sənədlərini hazırlayırıq.


Şirkətin tələblərinə uyğun olaraq şirkət rəsmiləri ilə birlikdə tədarükçülərlə danışıqlar aparırıq.


Təkliflərin toplanması proseslərini idarə edirik.


Biz şirkət rəsmiləri ilə birlikdə müəyyən edilmiş yeni tədarükçülərin iş vaxtlarının planlaşdırılmasında və yeni tədarükçülərin işə salınmasında (aktivləşdirilməsində) dəstək veririk.

Overview

What

logistika proseslərinin tədqiqi, sistemlərin inkişaf aspektlərinin müəyyən edilməsi və inkişaf mərhələlərinin aşkarlanmasıdır.

What for?

1
Düzgün logistik həllərin müəyyən edilməsi və istismara verilməsi

Who's it for?

1
Biznes sahibləri
2
Şirkətin baş rəhbərliyi
3
Logistika menecerləri

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Azerbaijani
Turkish

How It Works

Mövcud logistik prosesləri araşdırırıq
Tətbiqdə yaşanan nasazlıqların aşkar edilməsini təmin edir və qeyd olunan problemləri aradan qaldırmaq üçün həll yolları hazırlayırıq
Şirkətin tələblərinə uyğun olaraq şirkət rəsmiləri ilə birlikdə tədarükçülərlə danışıqlar aparırıq
Təkliflərin toplanması proseslərini idarə edirik
Yeni tədarükçülərin iş vaxtlarının planlaşdırılmasında və yeni tədarükçülərin işə salınmasında (aktivləşdirilməsində) dəstək veririk

Locations

Azerbaycan
İran
Türkiye
Online