Share

HR və İstedad İdarəetmə Prosesləri

0 review
Reviews

Overview

What

Şirkətlərin insan resursları və istedadların idarə edilməsi üçün ehtiyac duyacağı proseslər, sistemlər və alətlərin şirkətə xas dizaynı

What for?

1
Strategiyanıza uyğun ve güclü bir şirkət mədəniyyəti yaratmaq üçün tədbirlər görmək
2
İşə qəbul prosesinin və bu prosesdə istifadə olunacaq vasitələrin (səriştələr, formalar, inventarlar vs.) yaradılması
3
Şirkətin strateji hədəflərinə uyğun olaraq, menecerlərə/işçilərə hədəflər verilərək dövri olaraq izləmək və qiymətləndirmək
4
İşçilərin və menecerlərin inkişaf proqramını yaratmaq, həyata keçirmək və inkişafını izləmək
5
Kritik mövqelərin müəyyən edilməsi və bu mövqelərin ehtiyat nüsxələrinin çıxarılması

Who's it for?

1
Biznes Sahibləri
2
Şirkətin Baş Rəhbərlikləri / İdarə Heyətləri
3
İnsan Resursları Menecerləri / Mütəxəssisləri
4
İşə qəbul üzrə mütəxəssislər
5
Organizasyonel gelişim üzrə mütəxəssislər

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Azerbaijani
Turkish

How It Works

Şirkətin insan resursları proseslərinin təhlili və şirkətin yerləşdiyi sektorun insan resursları dinamikasının təhlili
İnsan resursları strategiyası ilə bir səriştə modelinin qurulması və proseslərin buna uyğun qurulması
İşə qəbul prosesinin müəyyən edilməsi və istifadə olunacaq vasitələrin yaradılması
Performansın idarə edilməsi prosesi təqviminin yaradılması və hədəflərin/KPI-lərin yaradılması
Çalışanlar və idarəçilər üçün inkişaf proqramlarının yaradılması

Locations

Azerbaycan
İran
Türkiye
Online