Share

Bütçe & Kontrol & Raporlama Sistem Kurulumu

0 review
Reviews

Overview

What

Şirketlerin bütçe yönetimi için ihtiyaç duyacağı süreç, sistem ve araçların şirkete özel bir biçimde tasarımı ve devreye alınması hizmetidir

What for?

1
Bütçeleme sürecini ve bu süreç kapsamında kullanılacak araçları (bütçe takvimi, bütçe kılavuzu vb.) oluşturmak
2
Satış, üretim/operasyon, satınalma, insan kaynakları vb. ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonların faaliyet ve gider bütçe formatlarını oluşturmak
3
Bina, tesis, makina, ekipman, şirket alımı, lisans alımı vb. ihtiyaç duyulan alanlarda yatırım bütçe formatlarını oluşturmak
4
Proforma finansal tabloları (gelir tablosu, bilanço, nakit akışı) oluşturmak
5
Şirket hissedarları ve yönetim onayına sunulabilecek bütçe sunum ve eklerini oluşturmak

Who's it for?

1
İşletme sahipleri
2
Şirket üst yönetimleri / İcra Kurulları
3
Finans-Mali İşler-Bütçe Yöneticileri
4
Bütçe - Raporlama Profesyonelleri

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

English
Turkish

How It Works

Şirket gelir, gider, maliyet, yatırım yapısının ve şirketin bulunduğu sektörün rekabet dinamiklerinin analizi
Şirket bütçe modelinin, bütçe kılavuzunun, bütçe takviminin oluşturulması, bütçe sorumlularının belirlenmesi
Bütçe takvimi çerçevesinde ilgili bütçelerin kaynak tablo, plan ve ekleriyle birlikte oluşturulması
Proforma mali tabloların (gelir tablosu, bilanço, nakit akışı vb.) oluşturulması
Yönetim bütçe sunumunun ve eklerinin oluşturulması, sunumun gerçekleştirilmesi ve revize işlemleri

Locations

Azerbaijan
Iran
Online