Share

Büdcə & Nəzarət & Hesabat Sisteminin Qurulması

0 review
Reviews

Overview

What

Şirkətlərə büdcənin idarə edilməsi üçün lazım olacaq proseslərin, sistemlərin və vasitələrin şirkətə xas dizayn və istismara verilməsidir

What for?

1
Büdcələmə prosesinin və bu prosesdə istifadə olunacaq vasitələrin (büdcə təqvimi, büdcə təlimatı və s.) yaradılması
2
Satış, istehsal, satınalma, insan resursları və s. lazım olan bütün funksiyalar üçün fəaliyyət və xərc büdcəsi formatlarının yaradılması
3
Bina, zavod, maşın, avadanlıq, şirkət alışı, lisenziya alınması vs. ehtiyac duyulan sahələrdə investisiya büdcəsi formatlarının yaradılması
4
Proforma maliyyə hesabatlarının yaradılması (gəlir hesabatı, balans hesabatı, pul vəsaitlərinin hərəkəti)
5
Şirkətin səhmdarlarına və rəhbərliyin təsdiqinə təqdim edilə bilən büdcə təqdimatlarının və əlavələrinin yaradılması

Who's it for?

1
Biznes sahibləri
2
Şirkətin Top Menecmenti / İdarə Heyəti
3
Maliyyə-Maliyyə İşləri-Büdcə Menecerləri
4
Büdcə - Hesabatlama Peşəkarları

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Azerbaijani
Turkish

How It Works

Şirkətin yerləşdiyi sektorun gəlir, xərc, xərc, investisiya strukturu və rəqabət dinamikasının təhlili
Şirkətin büdcə modelinin, büdcə bələdçisinin, büdcə təqviminin yaradılması, büdcə məmurlarının müəyyən edilməsi
Büdcə təqvimi çərçivəsində mənbə cədvəli, planı və əlavələri ilə birlikdə müvafiq büdcələrin yaradılması
Proforma maliyyə hesabatlarının yaradılması (gəlir hesabatı, balans hesabatı, pul vəsaitlərinin hərəkəti və s.)
İdarəetmə büdcəsi təqdimatının və ona əlavələrin yaradılması, təqdim edilməsi və yenidən baxılması

Locations

Azerbaycan
İran
Türkiye
Online