Share

Ar-Ge Takımları için Üretim Otomasyon ve Maliyet Optimizasyonu

0 review
Reviews

Overview

What

Ar-Ge birimlerine yönelik üretim otomasyon ve maliyet optimizasyonu vizyon ve altyapısının oluşturulması

What for?

1
Maliyet düşürme
2
Verim arttırma
3
Kapasite ve/veya hız arttırma
4
Hata azaltma
5
Kalite yükseltme

Who's it for?

1
Ar-Ge birimleri
2
Ar-Ge Birimi kurmak isteyen firmalar
3
Üretim otomasyonuna ihtiyaç duyan firmalar
4
Maliyet optimizasyonuna ihtiyaç duyan firmalar

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop

Available Languages

English
Turkish

How It Works

Ön görüşme, ihtiyacın belirlenmesi
Yerinde tespit ve olası çözümlerin müşteri ile beraber oluşturulması
Uygulama ve tekrar gözden geçirmeler, revizyonlar

What Clients Ask

Q
Maliyeti neye göre belirlenir?
A
Çözümlerde ölçülebilir kriterlere göre sorunun giderilmesi veya belli oranda azaltılması hedeflenir. Bunların herbiri için maliyet çıkarılıp teklif edilir. Uygun görülürse uygulama yapılır ve sonrasında aynı kriterlere göre değerlendirme yapılarak katma değer teyit edilir.

Locations

Türkiye
İstanbul, Türkiye