Share

Takım Koçluğu

0 review
Reviews

Info

Content

‘Takım Koçluğu’  ile neler değişebilir?  • Takım çalışmalarına yepyeni bir yaklaşım olan TAKIM KOÇLUĞU, işletmelerde verimliliği arttırmak ve işletme misyon ve vizyonunda güçlü takım ruhu oluşturmak için kesin çözümler sunuyor.

  • Grup performansı üyelerinin bireysel olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerin sonucunu ifade ederken, takım performansı hem bireysel sonuçları hem de “kollektif çalışma ürünleri”ni içerir.

  • Kendini tanıyan birey, takımı içerisinde kendisini tüm yetkinlikleri ile var etmeyi seçiyor.

  • Performans yükselişi sağlanıyor.

  • Bireyler güçlendikçe takım, takımlar güçlendikçe şirketler güçleniyor.

  • İnovasyon tetikleniyor.

  • Şirkete bağlılık ve aidiyet duygusu artıyor bu da şirket karlılığını maksimize ediyor.

Overview

What

Koçluk bir kendini keşfetme yolculuğudur özetle.

What for?

1
İşletmelerde takım çalışmasının tercih edilmesinin temel amacı, işletme stratejileri doğrultusunda yüksek performans sağlamaktır.

Who's it for?

1
Profesyoneller
2
Girişimciler

Features

Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

How It Works

Transaksiyonel Analiz/ bireysel
Takım Koçluğu
Takım Oyunları

Go Deeper

Background

Şirketinizin her departmanı kendi içerisinde bir ‘takım’dır.

Future Trends

Keşfettiğiniz çoğu zaman duygularınız, kimi zaman tutkularınız, kimi zaman da engel olarak adlandırdığınız kendi sınırlandırmalarınız olabilir. Ancak zihin oyunlar oynamayı sever ve sizi çoğu kez ele geçirir. İçinizdeki tutkuyu ve coşkuyu serbest bıraktığınız an ise tüm yeteneklerinizi performansa dönüştürmeyi Koçluktur size sağlatan.

Locations

Online