Share

Yatırım Teşvik Desteği Başvuru ve Uygulama Danışmanlığı

0 review
Reviews

Overview

What

Planlanan yatırımların, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmesine yönelik danışmanlıktır.

What for?

1
Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılmasına destek vermek
2
Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve ortayüksek teknoloji içeren yatırımların yapılmasına destek vermek
3
Mevcut işletmelerin makine parkurunun arttırılması ve modernizasyonuna destek vermek
4
Yeni yatırımların inşaat ve makine giderlerine destek vermek

Who's it for?

1
Adi ortaklıklar, Gerçek kişiler, Sermaye şirketleri, İş ortaklıkları
2
Kooperatifler
3
Kamu kurum ve kuruluşları, Dernekler ve Vakıflar
4
Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
5
Yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Features

Able to travel domestic
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish

How It Works

Öncelikle yatırımcıların ve yapmış olduğu veya yapmayı planladığı işin dinlenerek bu konu hakkında en uygun destek türünün belirlenmesi
Teşvikten yararlanılacak yatırımcıya özgü teşvik sürecini ve alabileceği destekleri içeren bir raporun hazırlanması ve yatırımcıya sunulması
Başvuruya karar verilmesi durumunda, başvuru dosyalarının hazırlanarak ilgili bakanlığa başvuruların gerçekleştirilmesi
Başvuruların kabul edilmesi sonrası desteklerin alınabilmesi için uygulama faaliyetlerinin başlatılması
Uygulama faaliyetlerinin ardından bakanlıktan ödemeler talep edilerek kapatma dosyalarının sunulması ve teşvik sürecinin sonlandırılması

What Clients Ask

Q
Teşvik belgesi uygulamalarında sağlanan destekler nelerdir?
A
KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği Faiz veya Kar Payı Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İadesi
Q
Mevcut tesisim için yatırım teşvikten faydalanabilir miyim?
A
Daha önce yapılmış mevcut yatırımlar için veya mevcut istihdam için yatırım teşviklerinden faydalanılamaz. Mevcut tesise ilave yatırım yapılacak olması ve bu yatırım için Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde yatırım teşviklerinden faydalanılabilir.
Q
Yatırım teşvik belgesi nakit destek sağlar mı?
A
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında nakit bir destek sağlanmaz. Destek unsurları vergisel destekleri ve faiz desteğini kapsar.
Q
Sabit yatırım tutarı hangi kalemlerden oluşur?
A
Sabit yatırım tutarı arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım (yardımcı makine ve teçhizatlar, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma, sigorta ve montaj giderleri, etüt ve proje giderleri vb.) harcaması kalemlerinden oluşmaktadır.
Q
Yatırımımızı teşvik belgemizde öngörülen sürede tamamlayamamamız halinde ek süre alınabilir mi?
A
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımların belgede öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir.
Q
Yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat temin edilebilir mi?
A
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış yerli makine ve teçhizat temin edilemez. Ancak, İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış ithal makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç) ile İthalat Rejimi Kararının 7. maddesi uyarınca ithaline izin verilen kullanılmış ithal makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir.

Locations

Türkiye
Online