Share

KOSGEB Destekleri Danışmanlığı

0 review
Reviews

MinimizedVideo

Overview

What

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak destek programları danışmanlığıdır.

What for?

1
Kobi'lerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek,
2
Kobi'lerin ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak,
3
Kobi'lerin araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek,
4
Girişimcilik kültürünü geliştirmek.

Who's it for?

1
İşletmeler,
2
Girişimciler,
3
Meslek Kuruluşları
4
İşletici Kuruluşlar

Features

Able to travel domestic
On the job training
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish

How It Works

Yatırımcının Kosgeb desteklerinden hangisine uygun olduğu ile ilgili çalışma yapılarak uygun destek programı seçilir.
Başvuru yapılacak olan destek programı içeriğine uygun proje hazırlanarak, sistem üzerinden başvurular tamamlanır.
Projenin idari yönden uygun bulunması sonucu, kurul için işletme yetkilileri ile hazırlıklar tamamlanarak kurula gidilir.
Kurur kararı sonrası uygun bulunan projelerimizin içeriklerine göre uygulama faaliyetlerine başlanır.
Tamamlanan uygulama faaliyetleri sonucu Ödeme Talepleri yapılarak, kurumdan ödemeler alınır. Proje kapatma işlemleri yapılır.

What Clients Ask

Q
İş fikrim var, iş kurmak istiyorum. KOSGEB Desteklerinden yararlanabilir miyim?
A
İş fikri olan şahıslar, ücretsiz verilen Geleneksel/İleri Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayıp katılım belgesi aldıktan sonra ilgili sektörlerde iş kurmak kaydıyla KOSGEB desteklerinden yararlanabilir. Eğer iş fikriniz, araştırma-geliştirme veya yenilik içeriyorsa Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi almadan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı’na başvurabilirsiniz.
Q
Finansman Destekleri nedir?
A
Finansman kurum/organizasyon/işletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gerekli mali kaynakları temin etmesi ve yönetmesidir. Finansman; banka kredileri gibi geleneksel yöntemlerle olabilirken girişim sermayesi, leasing, faktoring, ara finansman ve bireysel katılım sermayesi gibi alternatif finansman yöntemleriyle de sağlanabilir. Örneğin; KOSGEB tarafından sunulan Kredi Faiz Destekleri işletmelerin finansmana doğrudan ulaşabilmesine yardımcı olan bir finansman desteğidir.
Q
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın nedir, hangi destekler sağlanmaktadır?
A
desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır. Kira Desteği, Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği, Personel Gideri Desteği,Başlangıç Sermayesi Desteği, Proje Geliştirme Desteği
Q
İşletme Geliştirme Destek Programı nedir destekleri nelerdir?
A
İşletme Geliştirme Destek Programı KOBİ'lerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasını kapsar. Yurt İçi Fuar Desteği, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Tasarım Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, Belgelendirme Desteği, Test ve Analiz Desteği, Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği,Bağımsız Değerlendirme Desteği verilir.
Q
Mevcut bir işyerini devir alsam desteklerden faydalanabilir miyim?
A
Hayır. İşletmenin, başka bir işin devamı veya genişletilmesine (makine ekipman yenilemeye vb.) yönelik olması halinde Yeni Girişimci Programından faydalanamazsınız. Türk Ticaret Kanunu’na istinaden devir, Tüzel Kişi tanımlanan şirket, dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ortaklarının sahip olduğu hisselerin belirli bir bedel karşılığında el değiştirmesidir. Gerçek Kişi tanımlanan tacirlerde devir mümkün değildir. (Başka kurumların desteklerinden faydalanma yöntemlerine başvurulur)

Locations

Türkiye
Online

Library

Videos
KOSGEB Destekleri Danışmanlığı - Haticetül Kübra Yeni