Share

Teknoloji Girişimleri için Hukuki Altyapı Danışmanlığı

0 review
Reviews

Overview

What

Teknoloji Girişimleri için, bir girişimcinin karşılaşabileceği sorunlarla ilgili her türlü hukuki danışmanlık hizmeti sunulması

What for?

1
Girişimcinin fikrini bulduğu andan itibaren, yatırım alma aşamaları ve sonraki safhalarda girişimcinin korunması
2
Girişimciye kuruluş ve yatırım alma aşamalarında sağlıklı bir kurumsal yapının kurulması
3
Sonraki aşamada yönetim kuruluna, yatırımcılara ve üst düzey yöneticilere finansman sağlanması ve halka arz işlemlerin yürütülmesi
4
Girişimcinin projesinin mevzuata uygunluğunu denetlenmesi, projesinin mülkiyet hakkının korunmasını ve tescil edilmesi

Who's it for?

1
Teknolojik girişimcilik olgusunu gerçekleştirecek girişimciler
2
Problem çözerek değişim yaratan gerçek kişi veya tüzel kişiler

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish
English

How It Works

Girişimcinin bulunduğu safhaya göre mevcut problemin tespiti ve çözümü için düzenli raporlar sunulması
İlerisi için karşılaşılacak sorunların tespiti ve çözümünün sağlanması
Sözleşmelerin hazırlanması veya mevcut sözleşmelerin uygunluk denetimi
Proje için sektöre bağlı olarak gerekli izin, ruhsat veya lisans başvurularının yapılması ve takibi
Girişimcinin hukuki alanda yardıma ihtiyaç duyduğu tüm soruların, bilgi notu şeklinde detaylı bir kapsamda cevaplanması

What Clients Ask

Q
Hangi Tüzel Kişilik Modelini Seçmeliyim?
A
Her bir tüzel kişiliğin kendine özgü kuralları ve yapıları bulunmaktadır. Bu farklılıklar ihtiyaca göre avantaj sağlayabilmektedir. Girişimci için en uygun tüzel kişiliği seçiyor, kurucu sözleşmesini hazırlayıp, şirketin tescili için destek sağlıyoruz.
Q
Projem için hangi belgeleri almak durumundayım?
A
Her girişim yasal olarak faaliyet gösterebilmek için gerekli belge veya izinlere ihtiyaç duymaktadır. Projenize ve sektörüne bağlı olarak uyulması gereken kanun ve yönetmelikler de farklılık göstermektedir. Bu karışık durum ile ilgili girişimciyi hiç sıkıntıya sokmadan, gerekli başvuruları yapıyor, tüm izin ve belgeleri almanıza yardımcı oluyoruz.
Q
İhtiyacım olan finansman için nereden destek alabilirim?
A
Girişimcinin finansman ihtiyacı varsa, ihtiyacına uygun en doğru anlaşmayı seçmek konusunda uzman ekibimizle beraber yardımcı oluyoruz. Projenin mülkiyet hakkına ve girişimciye zarar verebilecek finansman ihtiyaçlarını belirleyip, girişimciyi uygun anlaşmalara yönlendiriyoruz.
Q
İşlerimin devamında hukuki destek alabilecek miyim?
A
Girişimciye fikrinin ilk oluşma aşamasından, şirket kurup projesini gerçekleştirme aşaması dahil tüm safhalarda hukuki destek sağlamaktayız. Buna göre, Girişimcinin müşterileri veya çalışanlar ile yapacağı sözleşmeleri, hizmetlerin geliştirilmesi, distribütörlük sözleşmeleri ve diğer tüm hukuki problemlerinde girişimcinin yanında oluyoruz.

Go Deeper

Background

Girişimcinin, fikrini uygulamaya koyma noktasında geliştirdiği organizasyonel yapılar, sonraki dönemde geleceğini belirleyecek etkiye sahiptir. Bu nedenle erken dönemde tüm alt yapının duruma özgü olarak saptanacak avantajlar üzerinden gerekli yükümlülükler yerine getirilerek oluşturulması, girişimcinin sonraki dönemde sıkıntı yaşamaksızın büyümesine fayda sağlayacaktır.

Locations

İstanbul, Türkiye
Online