Share

KVKK Altyapı Kurulum Danışmanlığı

0 review
Reviews

Info

Content

Hatice Zümbül'ün Ahu Orakçıoğlu'na konuk olduğu Ekotürk TV'nin Ajans adlı 12.01.2021 tarihli programında, Whatsapp gizlilik sözleşmeleri konusu ile ilgili görüşlerini paylaştığı yayının videosunu buradan izleyebilirsiniz:


Overview

What

Uluslararası düzenlemeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kapsamdaki ikincil mevzuat hükümlerine uygunluğun sağlanması

What for?

1
Kişisel verilerin toplanması, aktarılması gibi Şirket faaliyetlerinin, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun hale getirilmesi,
2
Bu amaçla gerekli hukuki altyapının oluşturulması içindir.

Who's it for?

1
Türkiye faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler
2
Veri Sorumluları Siciline (“VERBİS”) kayıt yükümlülükleri bulunanlar
3
E-Ticaret alanında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler
4
Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşları ile çalışan Şirketler

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish
English

How It Works

Öncelikle departmanlar ile görüşülerek kişisel veri işleme faaliyeti niteliğindeki uygulamalar tespit edilir.
Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak alınması gereken teknik ve idari tedbirler belirlenir.
Hatalı uygulamaların hukuka uygun hale getirilmesi için dokümantasyonlarda gerekli değişiklikler yapılır/yeni dokümanlar hazırlanır.
Departmanlar ile ortak çalışılarak kişisel veri işleme envanteri hazırlanır.
Kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak şirket çalışanları bilgilendirilir ve gerekli eğitimler verilir.

What Clients Ask

Q
Kişisel veri nedir?
A
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon numarası, özgeçmişi, resmi, görüntüsü ve ses kayıtları, parmak izi, IP adresi, hobileri, tercihleri, grup üyelikleri, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri olarak kabul edilecektir. Tüzel kişilere ait veriler ise, kişisel veri olarak kabul edilmeyecektir.
Q
Kimler 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun hareket etmekle yükümlüdür?
A
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacaktır. Özellikle internet sitesi üzerinden satış yapan ve gerçek kişi müşterileri bulunan Şirketler bakımından veri işleme faaliyetleri oldukça çeşitli olacaktır.

Go Deeper

Background

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat, temelde kişisel verilerin istismar edilme riskini bertaraf etmeyi ve kişilerin salt bilgilerinin hukuki olarak korunmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda Şirketler, kişisel verisi işlediği tüm gerçek kişilerin, çalışanlarının, müşterilerinin kişisel verilerini korumakla yükümlüdür. Aksi halde cezai, hukuki ve idari yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilecektir.

Market Practices

Birçok firmada kişisel verilerin korunması amacıyla getirilen prosedürler, hazırlanan metinler basmakalıp ifadeler barındırmakta, amaca hizmet etmemektedir. Halbuki veri işleme faaliyetlerinde; işleme faaliyetinin amacı, dayanılan hukuki sebep gibi unsurlar özel olarak tespit edilmeli, metinler bu çerçevede kurgulanmalıdır. Aksi halde veri sorumlusu olarak Şirket üzerinde yüklenen yükümlülükler yerine getirilmemiş olacaktır.

Locations

İstanbul, Türkiye
Online