Share

Avrupa Birliği Programları Hibeleri Danışmanlığı

0 review
Reviews

Overview

What

Avrupa Birliği tarafından açıklanan devamlı ya da dönemsel hibeler doğrultusunda ilgili proje başvuru yönetimi ve sonuçlandırılmasıdır.

What for?

1
Şirketinizin ihracatını arttırmak
2
Şirketinizin dış dünyaya açılmasını kolaylaştırmak/hızlandırmak

Who's it for?

1
KOBİ veya büyük ölçekli firmalar
2
İhracat yapan şirketler
3
Uluslararası veya yerli sanayi şirketleri
4
Yurtdışı pazarlarda yer alan/almak isteyen firmalar

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Free demo/workshop
Documentation

Available Languages

Turkish

How It Works

Açıklanan hibe fırsatlarının firmanıza sunulması ve birlikte değerlendirilmesi
Başvuru kararının alınmasının ardından ilgili projenin hazırlanması ve başvuruların yapılması
Başvuruların kabulüne göre proje veya başvurunun sonlandırılmasına kadar gerekli işlemlerin yürütülmesi ve takibi

What Clients Ask

Q
Hibelerden herkes faydalanabiliyor mu?
A
Avrupa Birliği'nin ilgili kriterlerini sağlayan ve çerçevesini çizdiği projeler kapsamında proje üreten tüm şirketler fırsatlardan faydalanabilmektedir.

Go Deeper

Background

Birlik Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında birliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür. Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile oluşturulmaktadır. Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslar yoluyla başvuru ve değerlendirme yapılmaktadır.

Locations

Turkey
Cyprus
Online