Share

Ar-Ge Yatırım Fizibilitesi Danışmanlığı

0 review
Reviews

Overview

What

Yasa gereği Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında destek almak isteyen firmalara zorunlu tutulan fizibilite raporunun hazırlanmasıdır.

What for?

1
Yasa gereği 1 Temmuz 2019 sonrasında Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında destek almak
2
Yatırımınızın gerçek anlamda kârlı olup olmadığı hususunu değerlendirmek

Who's it for?

1
Yasa gereği destek kapsamına alabilecek tüm firmalar

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish

How It Works

Şirketin ilgili tüm yönetici ve çalışanları ile birebir çalışmalar yaparak yatırım fizibilite raporunun hazırlanması
Şirket yönetimine detaylı bir sunum yapılması
Rapora esas yatırımın mali ve finansal durumunun anlatılması

What Clients Ask

Q
Ar-Ge Yatırım Fizibilite Raporu Neden Gereklidir?
A
Yasa gereği 1 Temmuz 2019 sonrasında Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında destek almak isteyen firmaların, proje sunumlarının beraberinde Fizibilite Raporu verilmesi zorunluluğu da getirilmiştir. Başarılı bir fizibilite raporu ile yatırım yerinin, yatırım kapasitesinin, yatırım sermayesinin yapılması suretiyle yatırıma başlanıldığı takdirde; bu suretle yatırım hakkında henüz projenin başında net ve istikrarlı kararlar verebilme imkânı doğacaktır.
Q
Neden sizi tercih etmeliyiz? Bu sadece bir fizibilite raporu mudur?
A
Vizyon Destek olarak amacımız sadece yasal zorunluluk gereği fizibilite raporunu hazırlamak değildir. Bununla birlikte ve hatta daha da önemlisi hazırladığımız rapor ile yatırımınızı gerçek anlamda kârlı olup, olmadığı hususunda sizlere ışık tutuyoruz. Raporun bitmesi akabinde şirket yönetimine detaylı bir sunum yaparak, rapora esas yatırımın mali ve finansal durumunu sizlere sunuyoruz.

Go Deeper

Background

Fizibilite raporu en kısa anlatımı ile “yapılan bir işin sonuçlarının önceden bilinmesidir”. Bir diğer ifade ile yapılan yatırımın başlangıç safhasından itibaren tüm olasılıkların hesaplanarak; riskler, satış potansiyeli ve yaklaşık maliyetlerin hesaplanması ve sonucunun raporlanmasıdır.

Fizibilite Raporu sayesinde, bir yatırım projesinin uygulanabilirliğinin önceden belirlenen kriterlere göre öngörülecek; bu sayede mevcut projeden ne kadar kâr veya zarar elde edileceği de bu çalışmalar sayesinde ortaya çıkarılabilecektir.

Özellikle Türkiye gibi kıt sermaye kaynağına sahip ülkelerin işletmeleri, yatırım yapıp yapmayacağına karar verirken farazi hesaplamalara göre değil mutlaka matematiksel hesaplamalara dayanan finansal modeller kullanarak hareket etmelidir. Aksi yönde alınacak kararlar maddi ve manevi hüsranlarla sonuçlanacaktır.

Locations

Turkey
Online