Share

Psikolojik Okuryazarlıkla Geribildirim

0 review
Reviews

MinimizedVideo

Overview

What

Tanımlanmış süreç içerisinde, belirlenmiş/beklendik davranışlar sonrasında, performansın 'iyileştirilmesi'ne yönelik verilen bilgilerdir.

What for?

1
Yapılandırılmış yapıcı geribildirim, kişinin, kişisel ve mesleki alanda daha iyi ve daha yararlı davranışlar geliştirmesine yardımcı olur.
2
Yapıcı geri bildirim, kişinin davranışlarını veya bir şey yapma biçimini geliştirmesini sağlayacak bilgileri içerir.
3
'Biçimlendirici Geribildirim', 'Gelişimsel Geribildirim' veya 'Yeniden Yönlendirme' olarak da adlandırılır.

Who's it for?

1
Geribildirim konusunu psikolojik okuryazarlıkla öğrenmek isteyenler
2
'İyileştirme' hedefli geribildirim vermek-almak isteyenler
3
Geribildirimin olumlu değişim ve sürdürebilirliğini görmek isteyenler
4
Hayat boyu öğrenmeye açık, gelişime değer veren tüm yetişkinler

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Online delivery

Available Languages

Turkish

How It Works

1) Eğitim (3x45') Psikolojik Okuryazarlık bakış açısıyla geribildirim nedir? Ne değildir? Temel ilkeler.
*Eğitim almak tercihe bağlıdır, sadece uygulama çözümü alabilirsiniz.
2) Uygulama (3x45') * Ön Görüşme (45') Tanışma / Yapılandırma / Netleşme / İzin
*Gözlem (45') Online veya video kayıt uygulama Katılımcının, geribildirim almak için gerçekleştirdiği bir eğitim / sunumunun gözlemlenmesi
* Geribildirim (45') Rahatlatma/ Hatırlatma / Öz-değerlendirme / Geribildirim / Çıkarımlar

What Clients Ask

Q
Psikolojik Okuryazarlıkla Geribildirim Eğitimini alırsam, ne kazanacağım?
A
Kişilerin, geribildirim almaya yönelik psiko-sosyal bağlamda duydukları ihtiyaçların dinamiklerini öğrenecek, bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik etkili yöntem ve teknikler hakkında farkındalık geliştireceksiniz. Motivasyonel 'övgü' sözcükleri kullanımının ötesinde; gelişimi destekleyen, verimliliği artıran, sürdürülebilir bir strateji sahibi olabileceksiniz. Kişiliğe değil, davranışa/performansa odaklanmanın yapıcı ilişkiler geliştirdiğine tanıklık edeceksiniz.
Q
Uygulama Adımlarının Kazanımları nelerdir?
A
Üç aşamadan oluşan süreç bir bütündür. Kişisel ve veya mesleki olarak herkes kabul görmek, onaylanmak ihtiyacı duyar. Bunun giderilmesinin en uygun yolu; güçlü ve gelişime açık alanlarının başka bir gözle objektif olarak, kanıta dayalı bir şekilde değerlendirilmesidir. Kişinin spesifik ihtiyaçları, performansı, öz-değerlendirmesi ve geribildirim alarak; gelişim yolculuğunu sürdürmesi hedeflenmektedir. Uygulamaya katılım, tüm bu süreci somutlaştırmakta ve deneyimlemenin gücünü vermektedir.
Q
Kimler için uygundur?
A
Hayatı öğrenme yolculuğu olarak gören; işinde mesleki gelişim ve kariyer hedefi olan tüm çalışanlar, yöneticiler ve yönetici adayları, eğitimciler, bir ekibin üyesi olanlar; özel-sosyal ilişkilerini 'iyileştirmek' isteyen tüm yetişkinler için uygundur.

Locations

Türkiye
Online

Library

Videos
Psikolojik Okuryazarlıkla Geribildirim - Esra Savaşan