Share

Maliyet Tasarrufu ve Verimlilik Yönetimi

0 review
Reviews

Overview

What

Faaliyet giderlerinizin analiz edilerek tasarruf edilebilecek alanları belirliyor ve bu konuda sizlere stratejik destekler sağlıyoruz.

What for?

1
Firma faaliyetlerinde tasarruf alanlarının belirlenmesi
2
Üretim ve tüm operasyon maliyetlerinin düşürülmesi
3
Ürün ve hizmet maliyetlerinin doğru hesaplanması

Who's it for?

1
Ürün veya hizmet sunan tüm firmalar

Features

Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish

How It Works

Faaliyet giderlerinizi analiz ederek tasarruf edilebilecek alanları belirliyor ve bu konuda sizlere stratejik destekler sağlıyoruz.
Üretim ve tüm operasyon giderlerinizin detaylı olarak tespitini yaparak azaltılması gereken maliyetleri belirliyoruz.
Maliyet tasarrufunun en önemli kavramlarından birisi olan ürün ve hizmet maliyetlerinin doğru hesaplanmasını sağlıyoruz.

What Clients Ask

Q
Maliyet Tasarrufu Nedir?
A
Sektörlerde değişen ve zorlaşan rekabet ortamında kuruluşları zirveye çıkaran kavramlardan birisi de maliyet tasarrufu ve doğru finans yönetimi olmaktadır. Mevcut ekonomik şartlar göz önüne alındığında tüm kuruluşlar daha az yatırımla daha fazla iş yapmak isteyeceklerdir. Daha az miktarlarla daha çok iş yapmak maliyet tasarrufunun önemli bir kavramıdır. Maliyet tasarrufu yaparken düşük maliyetli bir ürün ya da hizmet sunmak ve satış-pazarlamaya önem vermek her zaman daha da avantajlı olmaktadır.
Q
Verimlilik Yönetimi Nedir?
A
Bir kuruluşun devamlılığı olabilmesi için önemli fonksiyonlardan birisi de verimliliktir. Karlılığı doğrudan etkileyen üretim fonksiyonları verimliliğin veri kaynağıdır. Verimlilik kavramını geniş ve dar olarak 2 başlıkta ele alabiliriz. Geniş anlamda ekonomik hedeflere ulaşılırken kullanılan araçların ve yöntemlerin duyarlılığını ve etkinliğini ölçen bir kavramdır. Dar anlamda ise teknik olarak ifade edilen üretim miktarı ile üretim faktörleri arasındaki ilişkiyi ele almaktadır.

Locations

Turkey
Online