Share

Kurumsal Yönetim Altyapısı Oluşturma

0 review
Reviews

Overview

What

Firmanızın kurumsal olarak daha etkin, verimli ve organize bir şekilde yönetilmesi amacıyla ilgili yapı, kurul ve süreçlerin oluşturulması.

What for?

1
Kurum yönetiminin etkinliğini arttırmak
2
Süreçlerin kurumsal yönetim anlayışına uyarlanması
3
Stratejik planlama desteği
4
Tüm kurul, süreç ve faaliyetlerin kurumsallık çerçevesinde kurulması ve işletilmesini sağlamak

Who's it for?

1
Kurumsallaşmak isteyen firmalar
2
Yönetim anlayışını belli bir düzende yürütmek isteyen firmalar

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish

How It Works

Firma yapı, süreç ve faaliyetlerinin analiz edilmesi ve tespitlerin gerçekleştirilmesi
Tespitler doğrultusunda mevcut durum, fikir ve önerileri kapsayan bir rapor hazırlanması
Yönetimin uygun gördüğü aksiyonların alınması
Organizasyonel yapı kapsamında kurulların oluşturulması

What Clients Ask

Q
Kurumsallaşmak adına atılacak adımlar firma kültürüne zarar verecek mi?
A
Aslında kurumsallaşmak, bir firmanın kültürünü olumsuz anlamda değiştirmekten ziyade mevcut kültürün iyi yönlerinin güçlendirilmesi, istenmeyen taraflarının ise pasifize edilmesi mümkün olursa tam anlamıyla amacına ulaşır. Bu anlamda bizler FOG olarak sizin kurum kültürünüzü en önde ve göz önünde bulundurarak süreç ve altyapınızı oluşturma konusunda size destek olmaya gayret sarfediyoruz.

Locations

Turkey
Online