Share

Humanworks Kurumsal Gelişim Programları

0 review
Reviews

Overview

What

Dönüşümsel iş sonuçları için organizasyonları yeniden tasarlıyor, kültürleri dönüştürüyor ve insan uygulamalarını değiştiriyoruz.

What for?

1
Çalışma kültürünü tanımlamak
2
Örgütsel başarının bileşenlerini tanımlamak
3
Organizasyonda dönüşüm/değişim yaratmak
4
Üst düzey ekip içinde bağlılık ve uyum oluşturmak
5
Beceri geliştirmek, zihniyeti değiştirmek, liderleri geliştirmek için adımlar tasarlamak ve uygulamak

Who's it for?

1
Kültürünü yeniden tasarlamak ve insanı güçlendirmek isteyen şirketler

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Online delivery
Documentation

Available Languages

English
Turkish

How It Works

Şirket kültürünün analiz edilmesi
Çalışanların davranışlarının anlaşılması
Kültürel bir değişim sağlamak için birlikte planlama gerçekleştirilmesi
Planın uygulanması ve çalışanların gelişimleri için yardımcı olunması

What Clients Ask

Q
Bize ne sunuyorsunuz?
A
Değişim ister süreç, yeni strateji, yeni liderlik ister organizasyon yapılarına odaklanıyor olsun, bunu hem çalışanların hem de müşterilerin katılımını artıracak veri tabanlı bir değişim modeline dönüştürüyoruz. Analizimizde sağlam, düşüncemizde yaratıcı ve tarzımızda işbirlikçiyiz. Geçmişi analiz etmek ve farklı bir gelecek hayal etmek için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz.
Q
Uzmanlıklarınız nelerdir?
A
Dört temel uygulama alanında uzmanlık sunuyoruz: - Organizasyonel ve Kültürel Değişim - Çevik Liderlik - Takım Analitiği ve Mühendisliği - Öğrenme Deneyimi Tasarımı.

Locations

Turkey
Online