Share

Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

0 review
Reviews

MinimizedVideo

Overview

What

Stratejik Planlama, Kurum/Kuruluşun bir kaç yıl içinde mevcut durumunu dikkate alarak hedeflediği noktaya ulaşmasında rehber niteliğindedir

What for?

1
1-Kurum/Kuruluşa ait mevcut durum analizinin gerçekleştirilmesi
2
2-Geleceğe dönük öngörü oluşturulması
3
3-Stratejik hedeflerin belirlenmesi

Who's it for?

1
Kamu veya Resmi Kurum/Kuruluşlar, Firmalar, Fabrikalar
2
İl/İlçe Belediyeleri, Mahalli İdareler
3
Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası
4
Meslek Odaları, Birlikler
5
Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Kooperatif, Federasyon, Birlik)

Features

Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish

How It Works

Mevcut Durum Analizi (alt yapı, çalışma ortamı, insan kaynakları vs.), KYS sistemi, misyon, vizyon beyanları kontrolü
Stratejik Plan Eğitimi ve ilgililerle SWOT analizinin ve önceliklendirmenin yapılması
Dış paydaşların belirlenmesi ihtiyaç analizi Stratejik Alternatiflerin Seçimi ve Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi
Performans Programının Oluşturulması ve İlgili yıla ait eylem Planının Hazırlanarak Maliyetlendirme.
Kurumsal Performans Sisteminin Kurulması

What Clients Ask

Q
Neden Stratejik Plan Hazırlamalıyım?
A
Kuruluşun stratejisini belirlemesi ve kaynaklarını buna göre ayarlamasını içeren stratejik plan, kriterleri belirlemek ve performans takibini yapmak açısından oldukça önemlidir. "Şu anda neredeyiz? Nerede olmayı istiyoruz? Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz? Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebiliriz?" gibi sorulara cevap arıyorsanız Stratejik Plan bunları yanıtlayan en güzel dokümantasyondur.

Go Deeper

Background

Mevcut Durum Analizi, Organizasyonel Yapı Kurgusu, Paydaş Analizi, SWOT Analizi, Dış Paydaş Analizi, PESTLE Analizi, Stratejik Hedef Belirleme, Mali Durum Tespiti

Market Practices

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası
Antakya Ticaret Borsası
Beypazarı Ticaret Odası
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası
Birecik Ticaret Ve Sanayi Odası
Diyarbakır Ticaret Borsası
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Edirne Ticaret Borsası
Eskişehir Sanayi Odası
Gaziantep Sanayi Odası
Gaziantep Ticaret Borsası
Iğdır Ticaret Borsası
Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası
Kırıkkale Ticaret Borsası
Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası
Kızıltepe Ticaret Borsası
Kızıltepe

Locations

Eskişehir, Türkiye
İstanbul, Türkiye
Ankara, Türkiye
Bursa, Türkiye
Kıbrıs

Library

Photos
Videos
Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı - Ceren Besleme
Files