Share

İnsan Kaynaklarının Dijitalleştirilmesi

0 review
Reviews

Overview

What

Şirkete özel insan kaynakları süreçlerinin kavramsal tasarımı ve dijital platforma taşınmasıdır.

What for?

1
Firmaların İK süreçlerini oluşturmaları veya online platformlara taşımaları konusunda destek vermek içindir.

Who's it for?

1
İK Departmanı kurmak isteyen firmalar
2
İK süreçlerini yeniden tasarlamak isteyen firmalar.
3
İK süreçlerini gözden geçirmek isteyen tüm firmalar içindir.

Features

Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish

How It Works

Firma süreçlerinin öğrenilmesi
Departman isteklerinin ve süreçlerinin incelenmesi
Kavramsal Tasarım
Kavramsal Tasarımın sunumu ve son düzeltmelerin yapılması
Uygulamada takip ve revizelerin yapılması

Locations

Türkiye
Online