Share

Referans Fikirler Platformu-Strateji Geliştirme Çalıştayları

0 review
Reviews

Info

Content
“Referans Fikirler Platformu” nun amacı;


İletişime açık, katılımcı ve şeffaf bir yönetim modelinin uygulandığı, yüksek standartlarda bir yönetim ortamının sağlandığı bir firma olma yolunda ilerleyen şirketlerin her düzeyde gelecek vizyonunun oluşturulmasında, yönetimin yapacağı çalışmalara ışık tutacak paydaş görüşlerini almak ve önerileri geliştirmektir.


RFP'de üst yönetim kadrosunun katılımıyla yürütülen çalışmaya, tüm birimlerin çalışanları davet edilir. Katılımcıların doğrudan görüşlerine başvurulan çalıştay, şirket yönetiminin gelecek vizyonunun oluşturulmasında paydaşların fikir sunduğu toplantılardır. Bu toplantılar iki seans halinde motivasyon odaklı ve “biz bilinci”nin artırılacağı kurum içi etkinliklerden oluşmaktadır.


“Referans Fikirler Platformu” grup çalışmaları “ders nitelikli, toplu dinleme konferansı” şeklinde değil, geliştirici fikir oluşturma yöntem ve teknikleri kullanılarak yazılı bilgi ve belge üretmeye yönelik olarak gerçekleştirilecektir.
Overview

What

Şirketlerin stratejik büyüme planları ve çözüm üretmek istedikleri konularda fikir toplama ve strateji geliştirme toplantısı.

What for?

1
Stratejik yol haritası oluşturma, Şirketin büyüme kararlarını alma, Yönetim ve çalışan arasındaki ilişkiyi geliştirme,
2
Yönetişim kültürü sağlama, paydaş fikirlerine başvurarak sorunları analiz etme ve çözüm üretme

Who's it for?

1
Yeni strateji geliştirmek isteyen her ölçekteki firmalar.
2
Üst yönetim kadrosu dahil tüm birim çalışanları çalıştayda yer alır.

Features

Able to travel abroad
Able to travel domestic
Classroom training/workshop
On the job training
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

Turkish

How It Works

Konuların netleştirilmesi, grupların oluşturulması RFP çalıştayları en az 50 kişi ile 10'ar kişilik gruplar halinde uygulanmaktadır.
Ana konuların gruplar halinde beyin fırtınası tekniğinde analizi yapılır.
1. bölümde fikirlerin toplanması seansı eğlenceli bir şekilde gerçekleşir.
2. bölümde tüm gruplar takım bilinci ile fikirleri konsolide ederler.
3. bölümde konsolide edilen fikirler için kök analiz çalışması ve çözüm önerileri geliştirilir.

What Clients Ask

Q
RFP çalıştayları tamamlandıktan sonra ne olacak?
A
RFP çalıştaylarının bir çok görünen ve görünmeyen faydaları vardır. Görünen en somut faydası birimlerde görev alan çalışanların yönetime katılımları sonucu güven ve beraberlik duygularının pekişmesidir. Yönetim çalışanları ile birlikte var olan problemleri çözebilmenin yollarını görmektedir. Kök analizi ve çözüm önerileri toplandıktan sonra şirket yönetimi ile toplantılar yapılarak hangilerinin şirket süreçlerinde uygulanacağı kararı alınarak, çalışanlara iletilir.

Go Deeper

Background

Paydaş fikirlerinin alınması ve yönetişim anlayışı içinde sorunlara çözüm ve strateji geliştirme

Market Practices

Üniversite, kamu kurum kuruşları ve özel sektörde pek çok uygulama

Locations

İstanbul, Turkey