Share

21.yy Yetkinlikleri Doğrultusunda eduScrum Uygulamaları

0 review
Reviews

MinimizedVideo

Overview

What

eduScrum aktif işbirliğine dayalı, öğrencinin bireysel gelişimine odaklanan, 21.yy yetkinlikleriyle geliştirilmiş öğretim metodudur.

What for?

1
Verimli sınıf yönetimini sağlayarak eğitmenin ders yükünü hafifletmek,
2
Öğrenciye kendi öğrenme süreçlerini yönetmeyi öğreterek, kişisel gelişiminine ve akademik başarısına katkıda bulunmak,
3
Öğrencilerin takımlar halinde çalışarak, işbirlikli, yaratıcı, kritik düşünme ve iletişim becerilerini kazandırılmasını sağlamak içindir.

Who's it for?

1
Eğitim Kurumları
2
Öğretmenler
3
Akademisyenler
4
Eğitim Fakültesi Öğrencileri
5
Formasyon Belgesine Sahip Olan Kişiler

Features

Able to travel domestic
Classroom training/workshop
Free demo/workshop
Online delivery
Documentation

Available Languages

English
Turkish

How It Works

2 günlük uygulamalı eduScrum eğitimi verilmesi,
Eğitim alan kişilerin eduScrum'ı sınıflarda uygulaması,
Uygulama sonucu geri bildirimlerin alınması ve değerlendirilmesi.

What Clients Ask

Q
eduScrum her derste uygulanabilir mi ?
A
Evet, eduScrum her ders ve her müfredata uygulanabilir. Önemli olan istenilen kazanımları öğrencilere doğru bir şekilde iletmektir.
Q
Belirli bir yaş yada okul kriteri var mıdır ?
A
eduScrum anaokulundan, tüm yüksek öğrenim sürecine uygulanabilir.
Q
eduScrum metodu öğrencinin akademik başarısına katkı sağlar mı ?
A
Evet, eduScrum ile eğitim yapılan sınıf istatistiklerine göre akademik başarı en az %10 artmakla birlikte hedeflenen öğrenci bireysel gelişimidir. Bireysel gelişimini tamamlayıp zenginleştiren öğrencinin hem akademik başarı hem de temel yaşam becerilerini geliştirmeye yöneliktir.
Q
eduScrum'ın Kariyer Gelişimine katkısı nedir ?
A
Dünyanın önde gelen teknoloji, sağlık, lojistik, finans, insan kaynakları ve pazarlama şirketleri Çevik (Agile) Felsefesini benimseyip ilkelerini uygulamaktadır. eduScrum ile öğrencilere erken yaşta çevik düşünme alanı oluşturularak, bu kazanımları hayat boyu devam ettirilmesine katkı sağlanmaktadır.

Go Deeper

Background

Kısaca bahsedecek olursak Scrum, Rugby’de oyunun yeniden başlatılması ve oyuncuların kafalarını birbirine sıkıca sarmasını ve topa sahip olmasını sağlayan bir pozisyondur.
2000li yılların başında alanında uzman yazılımcılar tarafından “Agile Manifesto" olarak ortaya çıkan Agile felsefesinin bir parçası olan Scrum’ ın eğitime uyarlanmasıyla da “eduScrum” yöntemi karşımıza çıkıyor. Biz eğitimciler için hangi kazanımın elde edileceğine dair sorulan “ne” sorusu kadar, kazanımların benimsenmesi için “neden” sorusuna aradığımız cevap da önemlidir. Bununla birlikte eduScrum'ı diğer yöntemlerden farklılaştıran "Nasıl" sorusunu da sormasıdır. "Nasıl" süreci, öğrencinin "ne" ve "neden" sorularına verdiği cevapla bağlantılı olarak, sürecin "nasıl" işleyeceğine dair gerek bireysel gerekse takım olarak verdiği kararlardan oluşmaktadır. Gelişim için Muhteşem bir ilişki!

Market Practices

eduScrum, takım çalışmasının olduğu ve bireysel gelişimin amaçlandığı her alanda kullanılabilmektedir. Örneğin, bir okulda öğretmensiniz ve sınıfınızda kazanımların oldukça yüksek olduğu bir proje uygulamak istiyorsunuz ya da okulun bir yöneticisi olarak öğretmenlerinizin yaptığı projelerden haberdar olmak hedefiniz. Sıkıcı raporlar yerine, eduScrum'ı uygulayarak, ekibinizi takip edebilir ve onların yükünü hafifleterek ekip olarak enerjilerinizi üretkenliğe harcayabilirsiniz.

Future Trends

Yakın gelecekte insan nüfusunun artması, teknolojinin daha da insan hayatında etkili olması, bilgi kaynaklarının farklılaşması gibi etmenlerle bireylerin öğrenme süreçleri statik halden dinamik hale geçecek, bireyleri farklılaştıran yaratıcı düşünce yeteneği, bilgi paylaşımını sağlayıp yeni şeyler öğrenilmesini sağlayan iş birlikli çalışmalar daha da önem kazanacaktır. eduScrum bu yetenekleri öğrenciye temelden kavratmış olup, eğitim sisteminde sürdürülebilir çalışmalar arasında yerini alacaktır

Locations

Turkey
Online

Library

Photos
Videos
21.yy Yetkinlikleri Doğrultusunda eduScrum Uygulamaları - Merve Gül Akkoç